Bản in

Tiêu điểm

Thứ Sáu, 22/11/2013 15:58

Thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban triển khai đổi mới GD&ĐT

Thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban triển khai đổi mới GD&ĐT

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban triển khai đổi mới GD&ĐT.
Rạng rỡ học sinh ngày khai giảng năm học mới 2013 - 2014
Rạng rỡ học sinh ngày khai giảng năm học mới 2013 - 2014

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban triển khai đổi mới GD&ĐT.

Ban chỉ đạo và các Tiểu ban có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác, quy chế làm việc cụ thể của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban do Trưởng Ban Chỉ đạo và các Trưởng tiểu ban quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chuyên trách, biệt phái toàn thời gian theo Quyết định của Bộ trưởng.

Ban Chỉ đạo và các tiểu ban được sử dụng con dấu của Bộ GD&ĐT trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ GD&ĐT.

Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thành phần Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận; Phó Trưởng ban là Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển và 10 ủy viên.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Nguyễn Thị Nghĩa, Bùi Văn Ga, Trần Quang Quý, Phạm Mạnh Hùng; Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam Trần Công Phong; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Mạnh Nhị (Ủy viên thường trực); Chánh Văn phòng Bộ Phạm Ngọc Phương; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Ngọc Vũ; Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP Hồ Chí Minh Đỗ Quốc Anh và Tổng Biên tập báo Giáo dục & Thời đại Nguyễn Ngọc Nam.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ Thư ký giúp việc gồm 9 thành viên là đại diện lãnh đạo một số cục, vụ, Văn phòng Bộ GD&ĐT.

Các tiểu ban gồm: Tiểu ban Đổi mới giáo dục mầm non; Tiểu ban Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Tiểu ban Đổi mới giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp; Tiểu ban Đổi mới nghiên cứu khoa học và công nghệ; Tiểu ban Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Tiểu ban Đổi mới công tác tài chính, cơ sở vật chất và Tiểu ban Truyền thông.

Tiểu ban Truyền thông do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đứng đầu. Chánh văn phòng Bộ Phạm Ngọc Phương là Ủy viên Thường trực. Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Trần Công Phong, TBT báo Giáo dục & Thời đại Nguyễn Ngọc Nam là Ủy viên. Giúp việc cho Tiểu ban Truyền thông có Tổ Thư ký gồm các ông (bà) do Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam và Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cử.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ( ngày 15/11/2013) và thay thế Quyết định số 2636/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015.

Lập Phương