Bản in

Tiêu điểm

Thứ Năm, 17/10/2013 12:59

Quản lý phổ cập giáo dục - xóa mù chữ bằng hệ thống thông tin điện tử

Quản lý phổ cập giáo dục - xóa mù chữ bằng hệ thống thông tin điện tử

(GD&TĐ) - Các địa phương sử dụng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - xóa mùa chữ (PCGD - XMC) của Bộ GD&ĐT để quản lý cơ sở dữ liệu của địa phương từ năm học 2013 - 2014.

(GD&TĐ) - Các địa phương sử dụng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - xóa mùa chữ (PCGD - XMC) của Bộ GD&ĐT để quản lý cơ sở dữ liệu của địa phương từ năm học 2013 - 2014.

Công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT gửi các Sở GD&ĐT thực hiện công tác này ghi rõ: Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC trên phạm vị địa bàn và quản lý từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Báo cáo với UBND cấp tỉnh, Ban chỉ đạo PCGD - XMC của tỉnh, đồng thời tham mưu việc tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Cùng với đó, chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX tổ chức triển khai sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC.

Đối với 12 tỉnh thí điểm đã được tập huấn, Ban chỉ đạo PCGD - XMC của tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên chuyên trách hoặc phụ trách PCGD - XMC cấp huyện, xã sử dụng hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD - XMC.

Đối với các tỉnh còn lại, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán của các tỉnh trong tháng 10/2013. Sau đó, Ban chỉ đạo PCGD - XMC của tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên chuyên trách hoặc phụ trách PCGD - XMC cấp huyện, xã sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC đảm bảo triển khai thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2013 - 2014.

Thời gian tổ chức điều tra cập nhật số liệu vào hệ thống hồ sơ PCGD - XMC từ 2/9 đến 30/11 hàng năm.

Hải Bình

TIN LIÊN QUAN