Bản in

Tiêu điểm

Thứ Năm, 24/10/2013 19:45

Phổ biến giáo dục pháp luật cần gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Ngành

Phổ biến giáo dục pháp luật cần gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Ngành

(GD&TĐ) - Hôm nay (24/10), tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai công tác trong 9 tháng năm 2013, triển khai các kế hoạch trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm.

(GD&TĐ) - Hôm nay (24/10), tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ GD&ĐT) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai công tác trong 9 tháng năm 2013, triển khai các kế hoạch trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng phát biểu chủ trì Hội nghị
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng phát biểu chủ trì Hội nghị

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PB GDPL) Bộ GD&ĐT chủ trì Hội nghị

Trong 9 tháng năm 2013, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT,  Hội đồng phối hợp công tác PB GDPL Bộ GD&ĐT (gọi tắt là Hội đồng) đã được kiện toàn, do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng làm Chủ tịch, thường trực là Vụ Pháp chế, với sự tham gia của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Hội đồng đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về GD và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, nhà giáo, người học, người lao động thuộc đơn vị quản lý.

Công tác biên soạn tài liệu được đẩy mạnh triển khai; đồng thời với việc đẩy mạnh sự phối hợp với Hội đồng của Trung tâm, các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai công tác...

Hoạt động triển khai Kế hoạch PB GDPL và Kế hoạch triển khai Đề án Nâng cao chất lượng công tác PB GDPL trong nhà trường cũng không ngừng được quan tâm, đẩy mạnh. Đánh giá cho thấy, so với kế hoạch đề ra năm 2013 theo Quyết định số 1142/QĐ-BGDĐT, về cơ bản Hội đồng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai được một số nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra.

Trong những tháng còn lại của năm, Hội đồng cũng đặt ra các kế hoạch cụ thể, giao nhiệm vụ cho từng đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện các công việc cần thiết, nằm trong lĩnh vực phụ trách.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng đã có những phát biểu bổ sung, làm rõ hơn nhiệm vụ đã triển khai của đơn vị mình, các kế hoạch sẽ thực hiện trong thời gian tới đối với công tác PB GDPL.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đánh giá kết quả công tác PB GDPL đã được thực hiện đúng kế hoạch, đúng tiến độ đề ra của các đơn vị, phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được giao.

Nhìn rộng hơn, công tác PB GDPL của Ngành đã được thực hiện khá sát yêu cầu đặt ra, các đơn vị đều tích cực triển khai các phần nhiệm vụ được giao; đặc biệt có một số đơn vị đã rất chủ động và sáng tạo trong phối hợp triển khai công tác với Thường trực Hội đồng và các đơn vị hữu quan.

Đối với kế hoạch thực hiện công tác trong những tháng còn lại của năm, bên cạnh các nhiệm vụ Hội đồng đã đề ra và giao cho từng đơn vị cụ thể, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị, đặc biệt đơn vị Thường trực là Vụ Pháp chế, đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Hội đồng; đẩy mạnh việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thứ trưởng, trong xây dựng nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, nên lưu ý phải gắn với nhiệm vụ của Ngành. Các đơn vị thành viên Hội đồng cần chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

Đối với đơn vị Thường trực, nhiệm vụ quan trọng thời gian tới là triển khai xây dựng kế hoạch báo cáo tổng kết công tác PB GDPL cả năm của toàn ngành.

Đối với Báo GD&TĐ - đơn vị thành viên của Hội đồng - Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đề nghị đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho hoạt động của Hội đồng nói riêng và công tác PB GDPL trong toàn ngành nói chung, trong đó có việc phát hiện, giới thiệu những tấm gương tốt, những việc làm tích cực trong công tác PB GDPL.

Thiết Lĩnh