Bản in

Tiêu điểm

Thứ Sáu, 20/12/2013 15:53

Nâng cao nhận thức, triển khai đổi mới thanh tra giáo dục

Nâng cao nhận thức, triển khai đổi mới thanh tra giáo dục

(GD&TĐ) - “Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí để triển khai đổi mới công tác thanh tra giáo dục” - Ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra  Bộ GD&ĐT đã khẳng định như vậy tại Hội nghị tập huấn về đổi mới thanh tra giáo dục đối với các Sở GD&ĐT vừa được tổ chức tại Đồng Hới (Quảng Bình).

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

(GD&TĐ) - “Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí để triển khai đổi mới công tác thanh tra giáo dục” - Ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra  Bộ GD&ĐT đã khẳng định như vậy tại Hội nghị tập huấn về đổi mới thanh tra giáo dục đối với các Sở GD&ĐT vừa được tổ chức tại Đồng Hới (Quảng Bình).

Đổi mới nhận thức và nâng cao kỹ năng áp dụng pháp luật

Nghị định số 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục vừa được ban hành với nhiều nội dung mới đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thanh tra giáo dục. 

Tại Hội nghị tập huấn cho các Sở GD&ĐT, các đại biểu đã nhận thức rằng các văn bản này đã bám sát Luật Thanh tra, đòi hỏi hoạt động thanh tra giáo dục mang tính chuyên nghiệp hơn, giúp cho các hoạt động thanh tra có trọng tâm hơn, gọn nhẹ hơn, chính xác hơn, đáp ứng yêu cầu chuyển mạnh hoạt động thanh tra nặng về thanh tra chuyên môn sang thanh tra quản lý.

Hoạt động thanh tra giáo dục ở địa phương cần quan tâm hơn đến khu vực đại học, trung cấp chuyên nghiệp. Phòng GD&ĐT không tiến hành thanh tra độc lập mà tăng cường kiểm tra, phối hợp cơ quan thanh tra nhà nước tiến hành thanh tra trên địa bàn. 

Hội nghị cũng đã góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo tinh thần Nghị định 138/2013/NĐ- CP. Các đại biểu cũng được tập huấn về kỹ năng lập biên bản, kỹ năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục cũng như chia sẻ kinh nghiệm từ một số Sở GD&ĐT đã triển khai đổi mới nhiều nội dung.

Trăn trở trước yêu cầu mới

Khẳng định sự cần thiết cũng như những ưu điểm của các văn bản mới song các đại biểu còn có băn khoăn về một số vấn đề như: Vấn đề thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục ở cấp huyện cũng như hiệu lực, hiệu quả quản lý của các Phòng GD&ĐT trong bối cảnh triển khai Nghị định 115 về phân cấp quản lý giáo dục chưa được triển khai mạnh; băn khoăn về mối quan hệ giữa thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, làm sao phối hợp xử lý để tránh chồng chéo về mặt thanh tra; vấn đề thanh tra của Thanh tra Sở GD&ĐT đối với hoạt động giáo dục ĐH, TCCN cũng được xem là vấn đề mới.

Ngoài ra, một số đại biểu nêu băn khoăn về vấn đề biên chế thanh tra Sở GD&ĐT và cơ cấu đội ngũ cộng tác viên thanh tra theo yêu cầu mới; vấn đề kinh phí của thanh tra Sở khi triển khai nhiệm vụ mới cũng như kinh phí tổ chức hoạt động của cộng tác viên thanh tra theo Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục...

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ GĐ&ĐT Nguyễn Huy Bằng ghi nhận sự cố gắng của các Sở GD&ĐT trong việc quán triệt, triển khai đổi mới hoạt động thanh tra theo tinh thần các văn bản mới. Kết quả bước đầu ở một số địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Cà Mau… cho thấy vấn đề đặt ra là trúng và có cơ sở thực hiện trong thực tế.  

Những băn khoăn được nêu ra thể hiện sự trăn trở và trách nhiệm của lực lượng thanh tra giáo dục  trước yêu cầu và nhiệm vụ mới. Đây là tiền đề tốt để tiếp tục triển khai Nghị định 42, Nghị định 138, Thông tư 39 góp phần đổi mới quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Hội nghị tập huấn về đổi mới thanh tra giáo dục đối với các Sở GD&ĐT được tổ chức trong hai ngày 16 và 17/12. 215 đại biểu là lãnh đạo Sở GD&ĐT, Chánh, Phó Thanh tra và cán bộ Thanh tra  của 63 Sở GD&ĐT đã tham gia Hội nghị.

- Tại Hội nghị, các đại biểu đã quán triệt nội dung Nghị định số 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT- BGDĐT Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Các đại biểu được nghe giới thiệu một số nội dung về thanh tra GDCN và GDĐH, hướng dẫn bổ sung kế hoạch thanh tra của các Sở GD&ĐT trong học kỳ II năm học 2013 - 2014. 

Các đại biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tiến hành thảo luận nhóm, thảo luận tại hội trường, làm bài tập tình huống để nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ thanh tra nói chung và  nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nói riêng.

Nhật Linh

Tin tiêu điểm