Bản in

Tiêu điểm

Thứ Sáu, 22/11/2013 10:27

Giao ban vùng năm học 2013 - 2014

Giao ban vùng năm học 2013 - 2014

(GD&TĐ) - Hội nghị giao ban vùng năm học 2013 - 2014 sẽ được tổ chức trước khi kết thúc học kỳ I.

(GD&TĐ) - Hội nghị giao ban vùng năm học 2013 - 2014 sẽ được tổ chức trước khi kết thúc học kỳ I.

Hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả học kỳ I, kế hoạch và phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II; những vấn đề phát sinh của vùng cần tiếp tục đề xuất, kiến nghị với Bộ, ngành và địa phương.

Mỗi Sở GD&ĐT trong vùng chuẩn bị báo cáo ít nhất một chuyên đề nhằm trao đổi những kinh nghiệm hay, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Báo cáo quá trình triển khai văn bản hướng dẫn xét khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học, trao đổi xây dựng các tiêu chí cụ thể thực hiện các lĩnh vực công tác. Đồng thời, thảo luận những vấn đề còn bất cập, đề xuất các giải pháp thực hiện đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả trong công tác thi đua khen thưởng.

Hội nghị họp tập trung do Trưởng vùng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh/thành phố đăng cai tổ chức. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT dự và chỉ đạo hội nghị (cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ) đối với từng vùng qua hình thức họp trực tuyến. Trong trường hợp thật cần thiết, lãnh đạo Bộ sẽ trực tiếp dự và chỉ đạo hội nghị.

Việc tổ chức họp trực tuyến qua mạng phải được chuẩn bị kỹ, thống nhất về kế hoạch, nội dung, chương trình. Trưởng vùng báo cáo cụ thể về Văn phòng Bộ GD&ĐT để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ và phối hợp tổ chức họp có hiệu quả, không bị trùng lặp các vùng.

Trưởng vùng chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở GD&ĐT trong vùng xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị; phối hợp với địa phương đăng cai tổ chức chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội nghị; báo cáo lãnh đạo tỉnh/thành phố xin đăng cai tổ chức hội nghị.

Sở GD&ĐT xây dựng báo cáo theo mẫu thống nhất của Trưởng vùng, gửi Trưởng vùng tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của vùng trình tại hội nghị. Trước 15 ngày diễn ra hội nghị, Trưởng vùng gửi Bộ GD&ĐT kế hoạch giao ban và báo cáo chung của vùng trình tại hội nghị.

Trong thời gian 15 ngày sau kết thúc hội nghị, Trưởng vùng báo cáo kết quả hội nghị về Bộ GD&ĐT, nêu rõ kiến nghị của các Sở GD&ĐT để Văn phòng tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN