Bản in

Tiêu điểm

Thứ Hai, 14/10/2013 20:12

Định kỳ báo cáo về đội ngũ nhà giáo và CBQL

Định kỳ báo cáo về đội ngũ nhà giáo và CBQL

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT cập nhật dữ liệu, định kỳ báo cáo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục về Bộ.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT cập nhật dữ liệu, định kỳ báo cáo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục về Bộ.

Hoạt động này nhằm thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2013-2020.

Bộ GD&ĐT lưu ý thực hiện đúng thời hạn báo cáo và gửi cơ sở dữ liệu vào 2 đợt: Trước ngày 31/1 và trước ngày 31/7 hàng năm. Các Sở GD&ĐT chưa gửi báo cáo và cơ sở dữ liệu PMIS đợt trước ngày 31/7/2013 yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gửi báo cáo và cơ sở dữ liệu về Bộ GD&ĐT trước ngày 25/10/2013.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN