Bản in

Tiêu điểm

Thứ Sáu, 15/11/2013 13:23

Đánh giá 1 năm thực hiện xây dựng XH học tập giai đoạn 2012 - 2013

Đánh giá 1 năm thực hiện xây dựng XH học tập giai đoạn 2012 - 2013

(GD&TĐ) - Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập cho biết dự kiến sẽ tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” vào 25/12 tới.

(GD&TĐ) - Ban chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập cho biết dự kiến sẽ tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” vào 25/12 tới.

Buổi sơ kết sẽ đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” về các mặt: kết quả chỉ đạo; kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu nêu ra trong đề án; kiểm điểm, chỉ rõ các ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2014 và cho cả giai đoạn.

Rà soát và triển khai các Đề án thành phần của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” của các bộ, ngành.

Ghi nhận và biểu dương các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Đề án; tiếp tục khích lệ, phát huy và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020.

Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã học học tập cũng cho biết, Ban chỉ đạo dự kiến kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra tại một số địa phương. Thành phần mỗi đoàn công tác gồm 1 thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia xây dụng xã hội học tập và một số thành viên trong tổ thư ký, đại diện cơ quan báo chí, truyền thông.

Lập Phương

TIN LIÊN QUAN