Bản in

Tiêu điểm

Thứ Năm, 24/10/2013 20:39

Công bố kết quả chương trình Mục tiêu quốc gia GD&ĐT

Công bố kết quả chương trình Mục tiêu quốc gia GD&ĐT

(GD&TĐ) - Chính phủ vừa có báo cáo sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

(GD&TĐ) - Chính phủ vừa có báo cáo sơ kết 3 năm (2011 - 2013) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG).

Theo báo cáo này, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình MTQG giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2011 - 2013 khoảng 14.929 tỷ đồng, đạt 74,3% tổng kinh phí được phê duyệt. Trong đó, ngân sách trung ương là 11.143 tỷ đồng (đạt 69,6%), ngân sách địa phương là 2.394 tỷ đồng (đạt 79,8%), vốn huy động khác là 1.392 tỷ đồng (đạt 126,2%).

Về Dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học: Đã đảm bảo hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhóm lớp mầm non (đạt 121%); thiết bị nội thất dùng chung trong trường mầm non (108,28%).

Số người mù chữ trong độ tuổi 15 - 60 được huy động đến các lớp xóa mù chữ là 2,874,329 người. Số người biết chữ trong độ tuổi 15 - 60 đạt 74.589.782 người. Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cập với giáo duc là 1.166.449 em.

Dự án Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm: Đã xây dựng bổ sung và sửa chữa được 401 phòng học; 383 phòng thư viện; 113 nhà tập đa năng; 1.257 phòng ở nội trú cho học sinh và nhà ăn;

Đã có 19/48 trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và huyện mới thành lập được hỗ trợ xây dựng (đạt 39,6% chỉ tiêu kế hoạch);

Có 3.244/5.000 cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú được tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng tiếng dân tộc (đạt 65% chỉ tiêu kế hoạch); có 1.920 cơ sở giáo dục miền núi, 1.980 cơ sở giáo dục vùng khó khăn; 1.509 cơ sở giáo dục có học sinh dân tộc và 216  trường bán trú được hỗ trợ xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để đạt chuẩn quốc gia (đạt 100% so với kế hoạch);

Xây dựng bổ sung 190 phòng học (đạt 43%); 94 phòng học bộ môn (đạt 41%);  165  phòng ở nội trú cho học sinh; 50 nhà ăn (151%)  và 10 phòng họp giáo viên (54%) cho các trường THPT chuyên;

Xây dựng 33 công trình nhà học, giảng đường trường CĐSP, khoa sư phạm của các tỉnh; 127 nhà ký túc xá; 11 nhà thư viện, nhà thí nghiệm; nhà làm việc của giảng viên được đầu tư xây dựng; 165 phòng được đầu tư mua sắm thiết bị (đạt 100% kế hoạch được giao).

Dự án Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân: Số giáo viên dạy ngoại ngữ các cấp học được khảo sát năng lực tiếng Anh; số phòng dạy ngoại ngữ được trang bị thiết bị đạt 95,5% kế hoạch hàng năm. Số giáo viên tiếng Anh cốt cán được tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung ương tổ chức đạt 96% kế hoạch;

Số giáo viên tiếng Anh cốt cán được tham gia các lớp bồi dưỡng trong nước đạt 88%; ở nước ngoài đạt 70% kế hoạch. Số trường được trang bị cơ sở vật chất và thiết bị ngoại ngữ đạt 88,4% kế hoạch.

Tuy nhiên, báo cáo đánh giá sơ kết của Chính phủ cũng nhận định: Trong giai đoạn 2011 – 2013, có một số các chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch. Phần lớn tập trung vào hoạt động mua sắm thiết bị, xây dựng cơ bản như số trường được trang bị cơ sở vật chất và thiết bị ngoại ngữ; xây dựng bổ sung  hỗ trợ các trường phổ thông dân tộc nội trú; xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị theo hướng đạt chuẩn quốc gia do các hoạt động xây dựng cơ bản vùng khó khăn gặp nhiều trở ngại về các thủ tục đấu thầu và năng lực cán bộ thực hiện dự án của các tỉnh còn nhiều hạn chế.

Hải Bình

TIN LIÊN QUAN