Bản in

Tiêu điểm

Chủ Nhật, 26/5/2013 19:28

Chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT yêu cầu các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra để ngăn chặn ngay và xử lý nghiêm khắc các vi phạm, các cơ sở giáo dục đã thu góp trái quy định dưới bất kỳ hình thức nào đều phải trả lại cho học sinh và gia đình học sinh.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT yêu cầu các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra để ngăn chặn ngay và xử lý nghiêm khắc các vi phạm, các cơ sở giáo dục đã thu góp trái quy định dưới bất kỳ hình thức nào đều phải trả lại cho học sinh và gia đình học sinh.

Tại công văn số 2998/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 9/5/2013, Bộ GD&ĐT đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo nghiêm cấm việc lợi dụng kỳ thi để vận động thu góp, bắt ép học sinh học thêm trái với quy định.

Tuy nhiên, hiện nay một số cơ sở giáo dục vẫn vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm. Mặt khác, một số nơi lợi dụng việc thu tiền học thêm hoặc dưới danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh và thông qua các hình thức thu góp khác để hỗ trợ các hội đồng coi thi gây bức xúc cho học sinh, gia đình và xã hội.

Trước thực trạng trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra để ngăn chặn ngay và xử lý nghiêm khắc các vi phạm nói trên, các cơ sở giáo dục đã thu góp trái quy định dưới bất kỳ hình thức nào đều phải trả lại cho học sinh và gia đình học sinh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và báo cáo kết quả về Bộ (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 30/5/2013.

Đó là nội dung công văn số 3507/BGDĐT-VP về việc chấn chỉnh việc dạy thêm và thu góp trái quy định trong kỳ thi TN THPT do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển ký ngày 24/5/2013.

Hải Phong