Bản in

Tiêu điểm

Thứ Bảy, 28/9/2013 23:26

Cần nghiên cứu quy chế phối hợp trong quản lý cơ sở GD ĐH

Cần nghiên cứu quy chế phối hợp trong quản lý cơ sở GD ĐH

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu để sớm hướng dẫn, ban hành quy chế phối hợp giữa các trường, các Bộ, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, quản lý các cơ sở giáo dục ĐH, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu để sớm hướng dẫn, ban hành quy chế phối hợp giữa các trường, các Bộ, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, quản lý các cơ sở giáo dục ĐH, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại thông báo số 362/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý giáo dục ĐH, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu toàn ngành GD&ĐT tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai các mặt hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ĐH, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa trong lĩnh vực này.

Trong đó lưu ý, trên cơ sở rà soát tình hình quản lý ở các trường ĐH, CĐ trong cả nước, tổ chức trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm về đào tạo theo các nhóm trường cùng lĩnh vực để có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác quản lý ở các cấp, tạo sự thống nhất về phương thức quản lý, phù hợp với điều kiện của các trường và địa phương.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên vay để học ĐH, CĐ, tạo điều kiện cho tất cả các học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đã trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ được đi học cho đến khi tốt nghiệp, không phải bỏ học vì lý do không có khả năng đóng học phí và điều kiện đảm bảo cuộc sống tối thiểu, có thể nghiên cứu tăng mức cho vay phù hợp, bảo đảm điều kiện theo học; tiếp tục quan tâm triển khai chương trình xây dựng ký túc xá sinh viên theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ, chăm lo chỗ ở cho sinh viên.

Tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống tài liệu, giáo trình, sách tham khảo dùng chung cho các trường cùng khối ngành, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, có sự kết nối giữa cung và cầu, gắn kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu với các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp; đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế.

Các trường ĐH, CĐ cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý cho cán bôn, giảng viên; thu hút các chuyên gia giỏi trong và ngoài nước tham gia vào quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường nhằm nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Lập Phương