Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao đạo đức nhà giáo

Hải Bình - 24/03/2020, 16:25 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Trả lời về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Vấn đề đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực sư phạm cho giáo viên luôn được Bộ GD&ĐT quan tâm. Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực sư phạm, tăng cường năng lực cho giáo viên trong việc phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan, tổ chức để giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên. Cụ thể như sau:

Ban hành Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo. Theo đó, để nâng cao đạo đức nhà giáo, chấn chỉnh tình trạng giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên xây dựng và tập huấn cho giáo viên cách nhận diện và phòng ngừa những tình huống, nguy cơ có thể dẫn đến hành vi vi phạm đạo đức. Cùng với đó, hỗ trợ tư vấn tâm lý cho nhà giáo và người học khi có tình huống xảy ra; tăng cường thanh tra, kiểm tra nền nếp, kỷ cương trường học. Xử lý nghiêm các giáo viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức, hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh và người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi phạm. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục.

Ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong đó có quy định về phẩm chất đạo đức nhà giáo; xây dựng chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp; rà soát, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng bồi dưỡng đạo đức nhà giáo, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.

Chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên đổi mới chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra cho sinh viên gắn với chuẩn nghề nghiệp giáo viên, trong đó chú trọng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các trường học.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo; chỉ đạo các sở GD&ĐT tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo.

Trong Luật Giáo dục 2019 đã bổ sung những quy định về đạo đức nhà giáo. Theo đó, tại Điều 67, tiêu chuẩn nhà giáo: Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt; Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm… Tại Điều 69 quy định về nhiệm vụ của nhà giáo: Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo; Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học; Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học…. 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm