Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 2/2/2018 20:38

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch:

Yêu cầu các địa phương cam kết đảm bảo an toàn lễ hội 2018

Yêu cầu các địa phương cam kết đảm bảo an toàn lễ hội 2018

GD&TĐ - Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2018, bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết: Năm 2017, một số lễ hội đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Do đó, ngay từ đầu năm 2018, Bộ đã chỉ đạo các địa phương chấn chỉnh ngay việc tổ chức các lễ hội, trong đó chú trọng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông và đổi tiền lẻ.

Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo quết liệt các địa phương phải có giải pháp khắc phục triệt để những bất cập trong việc tổ chức lễ hội năm 2017. Bộ cũng yêu cầu các địa phương đề xuất giải pháp và có cam kết với Bộ đảm an toàn về mọi mặt trước trong và sau lễ hội.

Ngoài ra, Bộ đã thành lập đoàn thanh kiểm tra để kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời khi có phát sinh nổi cộm.

Minh Phong

Tin tiêu điểm