Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 17/1/2018 07:25

Xem xét việc giao đất xây dựng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc xem xét việc giao đất để xây dựng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhà nước theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu đầu tư Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tiền thân là Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kiểm toán nhà nước được thành lập theo Quyết định số 142/TTg ngày 10/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học về kiểm toán và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Trường đã từng bước nâng cao được vị thế, thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên trong ngành, đồng thời mở rộng các hoạt động dịch vụ tư vấn về về kế toán, kiểm toán, tài chính cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân quan tâm về lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính.

Minh Phong