Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 3/5/2013 16:43

Xem xét 6 vấn đề trọng tâm

Xem xét 6 vấn đề trọng tâm

(GD&TĐ) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 2/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

(GD&TĐ) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 2/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định, cho ý kiến về các vấn đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số vấn đề quan trọng khác. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị  Ảnh TTXVN

Đối với mỗi vấn đề nêu lên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều đi sâu phân tích, làm nổi bật những nội dung trọng tâm và những yêu cầu đặt ra cần giải quyết ngay tại Hội nghị này. Trong đó, đối với vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội cả trong và ngoài nước là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư cho biết thời gian qua Bộ Chính trị đã sớm chỉ đạo triển khai việc xây dựng Đề án quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. 

Theo Tổng Bí thư, sau khi được Hội nghị Trung ương 6 khóa XI thông qua Đề án, Bộ Chính trị đã khẩn trương chuẩn bị để trình Hội nghị Trung ương lần này cho ý kiến về dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Với tinh thần trách nhiệm cao, các Ủy viên Trung ương đã tích cực tham gia phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch. Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu, bước đầu cho thấy nguồn cán bộ khá dồi dào về số lượng, có đủ 3 độ tuổi cho các chức danh, trong đó có khá nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ. 

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự cụ thể đưa vào quy hoạch, sau đó giao cho Bộ Chính trị căn cứ ý kiến của Trung ương cân nhắc, quyết định chính thức. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này đều là những vấn đề rất khó, phức tạp, nhưng rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cho cả các nhiệm kỳ tiếp theo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp. 

Theo chương trình dự kiến, Hội nghị làm việc đến ngày 11/5

K.S