Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 15/2/2017 22:21

Xây dựng quy chế quản lý nạo vét tuyến luồng hàng hải

Xây dựng quy chế quản lý nạo vét tuyến luồng hàng hải

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển (để áp dụng từ năm 2018), trình Chính phủ theo quy định.

Trong khi chờ ban hành Nghị định về Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển, Thủ tướng Chính phủ đồng ý năm 2017 tiếp tục thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để có các quy định nhằm quản lý hiệu quả nguồn lực đầu tư nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện; đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa để nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải tại thông báo số 357/TB-VPCP ngày 6/11/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm