Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 18/12/2018 10:22

Vụ kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ: Bộ GD&ĐT sẽ kháng cáo

Hình ảnh trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ông Hoàng Xuân Quế từ 7 - 10 /10/2016 tại Tòa án Nhân dân TP Hà NộiHình ảnh trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ông Hoàng Xuân Quế từ 7 - 10 /10/2016 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT không chấp nhận bản án Hội đồng xét xử đã tuyên ngày 14/12 vì không đúng với các quy định pháp luật tại thời điểm xảy ra vi phạm; không đúng với bản chất của vụ việc, làm mất lòng tin của đội ngũ giáo viên chân chính và của xã hội vào sự công tâm, khách quan của các cơ quan pháp luật.

Hành vi sao chép của ông Hoàng Xuân Quế là rất rõ ràng

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Vụ án hành chính ông Hoàng Xuân Quế kiện quyết định thu hồi bằng tiến sĩ của Bộ (GD&ĐT) được mở lại lần thứ 7 kể từ năm 2013. Trong suốt 5 năm qua, với tinh thần thượng tôn pháp luật, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.

Tại các phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các luật sư đã trình bày quan điểm khẳng định việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thụ lý giải quyết tố cáo của công dân, ra Kết luận nội dung tố cáo, ban hành Quyết định số 4674/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2013 thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế là có cơ sở thực tế và căn cứ pháp lý vững chắc.

Liên quan đến vụ án này, Bộ GD&ĐT thông tin: Ngày 28/10/2013, ông Hoàng Xuân Quế đã khởi kiện Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (khi đó là ông Phạm Vũ Luận) ra tòa hành chính Tòa án Nhân dân TP Hà Nội. Từ 2013 tới nay, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã nhiều lần dừng, hoãn phiên toà, tạm đình chỉ vụ án; trong đó, một số lần không đúng quy định tố tụng, để vụ án kéo dài 5 năm, trái quy định về tố tụng hành chính.

Bộ GD&ĐT sẽ kháng cáo theo quy định để các quy định của pháp luật được thực thi, bảo vệ kỷ cương trong giáo dục, bảo vệ chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng giáo dục và đạo đức nhà giáo. 

Về hành vi sao chép luận án của ông Hoàng Xuân Quế, theo Bộ GD&ĐT, ông Hoàng Xuân Quế đã sao chép luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế. Qua đối chiếu cuốn luận án tiến sĩ “Giải pháp hoàn thiện các công cụ chủ yếu của chính sách tiền tệ ở Việt Nam” của ông Hoàng Xuân Quế (bảo vệ năm 2003), với cuốn luận án tiến sĩ “Các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường” của ông Mai Thanh Quế (bảo vệ năm 2002 - cả hai cuốn cùng được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia), Tổ xác minh của Bộ GD&ĐT xác định: Mức độ sao chép (hoàn toàn giống nhau về nội dung) giữa cuốn luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế với cuốn luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế là 52,5 trang/159 trang; cụ thể: Chương I sao chép 17 trang/54 trang; chương II sao chép 6,5 trang/61 trang; chương III sao chép 29 trang/44 trang.

Trong phần “Tài liệu tham khảo” cuối cuốn luận án, ông Hoàng Xuân Quế hoàn toàn không nhắc tới cuốn luận án “Các giải pháp hoàn thiện việc cung ứng và kiểm soát khối lượng tiền lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường” của ông Mai Thanh Quế. Như vậy hành vi sao chép của ông Hoàng Xuân Quế là rất rõ ràng, mức độ sao chép rất nghiêm trọng.

  • Phiên tòa Vụ án hành chính ông Hoàng Xuân Quế kiện quyết định hủy bằng tiến sĩ của Bộ GD&ĐT

Thu hồi bằng tiến sĩ là hoàn toàn đúng

Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Về thời hạn, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thụ lý giải quyết Đơn tố cáo của công dân đối với ông Hoàng Xuân Quế tuân thủ đúng quy định tại Luật Tố cáo; theo đó, không có quy định nào hạn chế về thời hạn thụ lý giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân.

Về thẩm quyền: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thụ lý giải quyết Đơn tố cáo của công dân đối với ông Hoàng Xuân Quế, và ký ban hành Quyết định số 4674/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2013 thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế, là hoàn toàn đúng thẩm quyền, theo quy định tại Luật Tố cáo; khoản 7 Điều 6 và khoản 1 Điều 12 Quy định Quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 52/2002/QĐ/BGDĐT ngày 26/12/2002; điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 22 Quy chế Văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Về căn cứ pháp lý, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 4674 ngày 11/10/2013 thu hồi bằng tiến sĩ của ông Quế là dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể sau đây: Hành vi sao chép của ông Hoàng Xuân Quế vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 20 Quy chế Đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGDĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Hành vi sao chép của ông Hoàng Xuân Quế đã được quy định là hành vi vi phạm tại khoản 7 Điều 41 Quy chế Đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGDĐT ngày 8/6/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ra Quyết định thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế là theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Quy định Quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, giáo dục trung học chuyên nghiệp, giáo dục đại học và giáo dục sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 52/2002/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Sau khi có đầy đủ căn cứ để xác định ông Hoàng Xuân Quế đã có hành vi sao chép luận án tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 4674/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2013 thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế. Đây là công việc phải thực hiện theo quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục, hoàn toàn vì sự nghiệp GD&ĐT chung của đất nước.

Bên cạnh đó, việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế còn cảnh báo, nhằm ngăn chặn những hành vi gian lận, tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo công bằng, khách quan và minh bạch trong đánh giá chất lượng giáo dục.

Hành vi sao chép luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế đã rõ ràng và có minh chứng đầy đủ. Tất cả những lý do phía nguyên đơn nêu ra về trình tự, thủ tục trong quá trình xử lý vụ việc của Bộ GD&ĐT không thể làm sai khác đi bản chất vụ việc là ông Quế đã có hành vi vi phạm những quy định về đào tạo sau đại học.

Hải Minh

Tin tiêu điểm