Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 30/1/2015 02:02

Với Đảng - Một niềm tin

 Mới đó mà đã 85 năm kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930 - 3/2/2015)

Gần một thế kỷ trôi qua, Đảng ta đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam từ chỗ đất nước “đen tối như không có đường ra” của những thập niên đầu thế kỷ XX, nay trở thành quốc gia đang trên đà phát triển, có nền công nghiệp, nông nghiệp tương đối hiện đại, có quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới.

Nhìn lại lúc Đảng ta mới ra đời, dân số cả nước chỉ chừng hơn 20 triệu người, nhưng có tới hơn 90% là mù chữ và phải làm tôi tớ nô lệ cho bọn thực dân và phong kiến. Cái tên Việt Nam trên bản đồ địa chính trị của thế giới rất ít người biết đến, có chăng chỉ biết cái tên An Nam thuộc xứ Đông Dương hay An Nam mít nghe mà thấy thật tủi nhục. Vừa ra đời, Đảng ta liền phát động cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930 - 1931), cuộc tập dượt đầu tiên, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8 năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lại lãnh đạo toàn dân diệt giặc đói, diệt giặc dốt và khôn khéo đẩy 20 vạn quân Tưởng và hàng vạn quân Anh - Ấn về nước, tập trung sức đối phó với quân đội viễn chinh Pháp âm mưu quay trở lại Đông Dương. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, “thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ thắng lợi bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tiếp đó là cuộc trường kỳ kháng chiến kéo dài hơn 20 năm, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, thu non sông về một mối, đưa cả nước tiến lên CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại hội VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới và sau gần 30 năm kiên trì thực hiện, nước ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng cả về kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng, an ninh. Từ chỗ bị bao vây, cấm vận, hằng năm phải nhập khẩu lương thực, đến nay nước ta đã thoát ra khỏi cấm vận, thường xuyên bảo đảm tốt an ninh lương thực và có lượng lương thực xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới, xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển trên toàn cầu. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh vững mạnh, Việt Nam là điểm đến an toàn và tin cậy của du khách và các đối tác trên thế giới. Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn bó, nhân dân tin tưởng, yêu mến, bảo vệ, tích cực tham gia đóng góp, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng lòng với nhân dân, Đảng ta không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình của nhân dân, thẳng thắn tự sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm để tiến bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngang tầm với nhiệm vụ, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân như lời Bác Hồ đã dạy.

Trong mùa xuân này, Đảng ta “tuổi càng cao, sức vóc càng cường tráng, trí tuệ càng minh mẫn”, hội tụ đủ “tâm, tầm, tài” lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường CNH, HĐH, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh dân chủ, công bằng văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xứng với vai trò lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam tiến lên như Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã xác định. Được như vậy Đảng mãi mãi là niềm tin của nhân dân, là mùa xuân của dân tộc.

La Quang Mão