Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 21/6/2018 17:00

Nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam:

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chúc mừng báo Giáo dục và Thời đại

Bà Hoàng Thị Hoa, đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chúc mừng báo Giáo dục và Thời đạiBà Hoàng Thị Hoa, đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chúc mừng báo Giáo dục và Thời đại

GD&TĐ - Sáng ngày 21/6, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, bà Hoàng Thị Hoa,  đã đến chúc mừng tập thể cán bộ phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Giáo dục và Thời đại, bà Hoàng Thị Hoa nhấn mạnh, giáo dục là lĩnh vực hết sức quan trọng, là nền tảng của cả xã hội, đất nước. Việc đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay đang là mối quan tâm của các cấp, ngành, các nhà khoa học và toàn xã hội. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội mong rằng trong thời gian tới, báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ GD&ĐT, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết  29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành Giáo dục.

Lê Đăng