Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 18/1/2018 12:01

Ưu tiên cho sự phát triển của trẻ thơ

Ưu tiên cho sự phát triển của trẻ thơ

GD&TĐ - Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII thông qua năm 2016 là văn kiện pháp lý quan trọng cho việc xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động của Chính phủ về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

Luật có hiệu lực kể từ tháng 6/2017. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trẻ em vẫn chưa được hưởng những chính sách ưu việt. Đề án Quốc gia “Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời giai đoạn 2017 - 2025” sẽ góp phần nâng cao chất lượng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.

Những thách thức với trẻ mầm non

Theo PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam: Luật Trẻ em được thông qua năm 2016 là văn kiện pháp lý quan trọng cho việc xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động của Chính phủ về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã xây dựng các luật, chính sách và kế hoạch khác nhau liên quan đến phát triển trẻ thơ toàn diện (PTTTTD) như Luật Bảo hiểm Y tế về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuổi; Luật Giáo dục năm 2005 quy định giáo dục mầm non là một phần của hệ thống giáo dục quốc gia; Luật Lao động quy định, nghỉ thai sản sáu tháng đối với phụ nữ và cải cách bảo trợ xã hội hướng đến nâng cao năng lực hệ thống các dịch vụ hòa nhập, đổi mới và tiếp cận dựa trên quyền cho tất cả mọi người.

Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức trong việc hỗ trợ phát triển nhận thức và cảm xúc của trẻ em trai và trẻ em gái ở Việt Nam, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0 - 4 tuổi. Khoảng 77% trẻ em ở lứa tuổi nhà trẻ và 13% trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo không được tham gia các chương trình giáo dục mầm non chính thống nào.

Sự chênh lệch về kết quả học tập giữa học sinh người Kinh và học sinh dân tộc thiểu số chủ yếu là do thiếu tiếp cận giáo dục mầm non. Hơn hai trong số ba trẻ em từ 1 - 14 tuổi bị kỷ luật bằng bạo lực, 16% trẻ em từ 5 - 17 tuổi phải tham gia vào các hoạt động phụ giúp gia đình, làm ăn kinh tế gia đình tạo thành lao động trẻ em, 8% trẻ em đang phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm. Có hơn 170.000 trẻ em không nhận được sự chăm sóc của cha mẹ, phải sống trong các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc bị bỏ rơi.

Trẻ em cần được quan tâm hơn nữa

Trước những thách thức này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH chủ trì và phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế và các Bộ và cơ quan liên ngành để xây dựng Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025.

Đề án nêu rõ, để tạo điều kiện cho trẻ em được nuôi dạy tốt, trước hết vấn đề truyền thông phải được quan tâm. Điều này giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời cho các nhà hoạch định chính sách, các cấp chính quyền đặc biệt là cha mẹ, người chăm sóc trẻ, trẻ em và cộng đồng.

Thứ hai, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ ngành Y tế, ngành Giáo dục, ngành LĐ-TB&XH tại các cấp; người chăm sóc trẻ tại các cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, cộng tác viên, nhân viên công tác xã hội, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, nhân viên y tế về chăm sóc và PTTTTD.

Cần xây dựng chương trình tập huấn về các nội dung liên quan đến chăm sóc và PTTTTD những năm đầu đời phù hợp với các đối tượng tại các cấp, các ngành thuộc ngành Y tế, Giáo dục, Lao động - Thương binh và Xã hội, người chăm sóc trẻ tại các cơ sở dịch vụ bảo vệ trẻ em, cộng tác viên, nhân viên cộng tác xã hội, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, nhân viên y tế.

Thứ 3, đảm bảo cung cấp các dịch vụ có chất lượng về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em từ từ 0 đến 8 tuổi và phụ nữ mang thai. Đồng thời có những hỗ trợ giáo dục cho trẻ em từ 0 đến 8 tuổi.

PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh chỉ rõ: Việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em ngay từ khi còn là thai nhi đến khi lớn lên và trưởng thành là trách nhiệm, bổn phận của gia đình, dòng họ và toàn xã hội. Đảng, Nhà nước ta cũng đã có nhiều chính sách chủ trương, đường lối về bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em được thể hiện bằng các văn bản luật và dưới luật khá đầy đủ. Việt Nam cũng là nước thứ hai ký Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em.

Đề án Chăm sóc vì sự PTTTTD đầu đời tại gia đình và cộng đồng trong giai đoạn 2017 - 2025 nếu được thực hiện sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với trẻ nhỏ, các bậc cha mẹ và cộng đồng mà còn góp phần cải tạo nòi giống, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước, đưa đất nước ta trở thành nước phát triển, văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực toàn diện để đảm bảo thực hiện quyền trẻ em như đã cam kết trong các Công ước quốc tế. Mục tiêu Phát triển Bền vững đến năm 2030 tất cả trẻ em đều có quyền học tập, phát triển toàn diện, được lắng nghe và chủ động tham gia vào quá trình đưa ra quyết định.

Thanh Xuân