Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 29/8/2014 21:45

Ứng trước hơn 7.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ

Ứng trước hơn 7.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ứng trước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho một số dự án của các Bộ và địa phương.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định ứng trước 7.575,095 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 đối với một số dự án của các Bộ và địa phương.

Số vốn ứng trước được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/3/2015.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm