Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 18/2/2017 14:56

Ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.
 
Cụ thể, căn cứ vào các quy định liên quan của Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Đề án; đề xuất cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo tiền khả thi của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm