Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 8/8/2018 07:06

UBTV Quốc hội cho ý kiến về 7 dự án Luật

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ -Trong khuôn khổ của Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 7 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5.

Các dự án luật đó bao gồm: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Cũng trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Kiến trúc. Ngay trong ngày đầu của phiên họp (8/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án luật: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Được biết, phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 8/8 -13/8/2018.

Minh Phong