Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 11/7/2019 14:26

Tỷ lệ nữ giới trong độ tuổi học phổ thông đang đi học - cao hơn nam giới

Cả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viếtCả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết

GD&TĐ - Ngày 11/7/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã thông báo kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Trong đó thể hiện một số nội dung liên quan đến giáo dục đáng chú ý.

Cụ thể toàn quốc có khoảng 91,7% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện nay đang đi học. Tỷ lệ này của nữ cao hơn so với nam, tương ứng là 92,5% và 90,8%. Trong vòng 20 năm qua, tỷ trọng dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện không đi học (chưa bao giờ đi học hoặc đã thôi học) giảm đáng kể từ 20,9% năm 1999 xuống còn 16,4% năm 2009 và còn 8,3% năm 2019.

Tỷ lệ đi học của HS tiểu học đạt 101,0%. Ảnh; Đức Trí 

Tỷ lệ đi học chung của bậc tiểu học là 101,0%, bậc THCS là 92,8%, bậc THPT là 72,3%. Ở cấp tiểu học, không có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn về tỉ lệ đi học chung (100,9% so với 101,0%). Cấp học càng cao thì khoảng cách chênh lệch về tỉ lệ đi học chung giữa thành thị và nông thôn càng lớn. Cụ thể: Ở cấp THCS, tỉ lệ đi học chung của khu vực thành thị cao hơn tỉ lệ đi học chung của khu vực nông thôn là 3,4 điểm phần trăm; mức chênh lệch này ở cấp THPT là 13,0 điểm phần trăm.

Cả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết, tăng 1,8 điểm phần trăm so với năm 2009. Tỉ lệ nam giới biết đọc biết viết đạt 97,0% cao hơn 2,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ này ở nữ giới. Trong 20 năm qua, tỉ lệ biết đọc biết viết của nữ tăng 7,7 điểm phần trăm; khoảng cách chênh lệch về tỉ lệ biết đọc biết viết giữa nam và nữ được thu hẹp đáng kể. Năm 1999, tỉ lệ biết đọc biết viết của nam là 93,9%, cao hơn tỉ lệ này của nữ 7,0 điểm phần trăm; đến năm 2019, tỉ lệ biết đọc biết viết của nam đạt 97,0% cao hơn tỉ lệ của nữ 2,4 điểm phần trăm.

Cấp học càng cao thì khoảng cách chênh lệch về tỉ lệ đi học giữa thành thị và nông thôn càng lớn. Ảnh: Đức Trí 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Đây là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn với hình thức thu thập thông tin chủ yếu điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động, chiếm 99,9% các hộ dân cư.

Thời gian tiến hành điều tra từ ngày 1/4/2019 đến ngày 25/4/2019.

Đức Trí

Tin tiêu điểm