Truyền thông giáo dục nhìn từ Phú Thọ

TRUNG TOÀN (GHI) - 09:10 20/06/2018
Ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ Ông Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ

Hiệu quả từ sự chủ động

Chia sẻ về công tác truyền thông GD theo đặc thù riêng của địa phương, ông Nguyễn Minh Tường cho biết: Cụ thể hóa Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho tỉnh Phú Thọ ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học, trong đó cụ thể hóa rõ nét việc thực hiện công tác truyền thông GD theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Trong phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách công tác truyền thông GD của Ngành, còn ở các cơ quan quản lý GD, cơ sở GD trong tỉnh, người phụ trách truyền thông là thủ trưởng đơn vị.

Sở GD&ĐT đã chủ động liên hệ phối hợp với các sở, ban, ngành ký kết phối hợp triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Chủ động liên hệ với các cơ quan truyền thông, cơ quan hữu quan khác để báo cáo, cung cấp thông tin về những hoạt động của ngành.

Tăng cường phối hợp với cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh để cung cấp thông tin báo cáo các chủ trương mới, lan tỏa những việc làm tích cực trong Ngành. Căn cứ vào Kế hoạch Truyền thông chung của Bộ, chúng tôi đã xây dựng Kế hoạch Truyền thông của GD địa phương, có công văn gửi các trường, các cơ sở GD trên địa bàn thực hiện công tác truyền thông theo định hướng chung, ký kết hợp tác truyền thông thường xuyên với các cơ quan truyền thông của Trung ương và địa phương.

Sở cũng tích cực phối hợp tuyên truyền tin bài nóng, sự kiện nổi bật ở các trang nhất, “giờ vàng” trên các phương tiện thông đại chúng. Thường xuyên viết tin bài về ba nhiệm vụ trọng tâm trong công tác truyền thông GD, các chuyên mục và các vấn đề mới dư luận xã hội quan tâm để bày tỏ, chia sẻ quan điểm theo hướng xây dựng và thể hiện cách nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh.

Bộ phận truyền thông của Sở tích cực, chủ động tham mưu giúp Giám đốc Sở đã tham gia các chuyên mục của HĐND tỉnh trên sóng Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ như chuyên mục: “Giám đốc Sở với cử tri”, “Đại biểu dân cử với cử tri”.

Ông Nguyễn Minh Tường chia sẻ, để thực hiện tốt công tác truyền thông của ngành, ngay từ đầu năm học Sở GD&ĐT Phú Thọ đã được sự tư vấn của Văn phòng Bộ GD&ĐT để tổ chức tập huấn công tác truyền thông cho cán bộ cơ quan Sở, thủ trưởng và cán bộ phụ trách công tác truyền thông của phòng GD&ĐT và thủ trưởng các đơn vị mầm non, phổ thông và GD thường xuyên (trên 500 đại biểu). Tập huấn về công tác truyền thông còn được chuyển thành nội dung bồi dưỡng theo nhu cầu cho CBQL và GV của một số đơn vị GD trong tỉnh.

“Trong công tác truyền thông GD, luôn quan tâm đến truyền thông nội bộ. Thông qua chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo Sở luôn gắn với giao nhiệm vụ truyền thông đồng thời với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đó. Triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng GD là nền tảng để làm tốt công tác truyền thông và ngược lại. Tích cực phối hợp truyền thông, đăng tải lại các tin bài trên website của Bộ về các vấn đề lớn hoặc dư luận quan tâm…”, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết.

Kênh thông tin hữu hiệu từ hệ thống website

Đánh giá cao vai trò quan trọng của hệ thống cổng thông tin điện từ thông qua website, ông Nguyễn Minh Tường cho biết ngành GD Phú Thọ luôn chủ động tăng cường chia sẻ những tin bài tiêu biểu, chính thống về vấn đề nóng, những vấn đề được nhiều người quan tâm trên website của Sở và gửi đến email tất cả các đơn vị cơ sở GD từ mầm non, phổ thông, GDTX để tạo sức lan tỏa nhanh chóng và rộng khắp trong nội bộ ngành. Đến nay lượt truy cập vào trang website của ngành là 18.948.226 lượt, đứng 7/63 Sở GD&ĐT các tỉnh, thành trong cả nước về lượt truy cập website.

Sở xây dựng đội ngũ cán bộ truyền thông (126 người) ở các cơ quan quản lý, cơ sở GD trong toàn tỉnh và người phụ trách là thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở và Trưởng phòng GD&ĐT, ngoài ra còn có 127 “cộng tác viên” là các thầy cô giáo ở các cơ sở GD thường xuyên viết tin, bài đăng trên website đơn vị và nắm bắt dư luận về GD ở cơ sở và cung cấp những hoạt động tích cực, tấm gương người tốt, việc tốt cho báo chí.

“Hàng ngày, chúng tôi sử dụng hệ thống điểm tin chuyên dùng để nắm bắt các thông tin phản ánh trên báo chí, mạng xã hội… về GD của địa phương để kịp thời báo cáo lãnh đạo và thông tin đến các phòng chức năng về các thông tin tích cực và các ý kiến trái chiều… Kịp thời chủ động xử lý, điều hành công việc, gặp gỡ trao đổi chủ động cung cấp thông tin báo chí, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông và bức xúc về GD của địa phương”, ông Nguyễn Minh Tường cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Tường, trong công tác truyền thông GD, Sở GD&ĐT Phú Thọ nhận thức rõ việc thông tin đầy đủ, chính xác cho Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Do đó, Sở GD&ĐT Phú Thọ luôn chủ động, kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về những vấn đề GD&ĐT chung của cả nước và địa phương.

Bên cạnh đó Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng đã chủ động định kỳ hàng tháng, hàng quý và theo các chuyên đề báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban văn hóa xã hội, HĐND tỉnh về tình hình GD của địa phương để tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn trong thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả GD của địa phương cử tri rất đồng tình, nhất trí cao với các giải pháp của ngành GD Phú Thọ trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

“Bên cạnh sự chủ động và nỗ lực của ngành, không thể không nhắc tới một kênh truyền thông chính thống và hiệu quả, đó là thông qua các cơ quan thông tin đại chúng, trong đó có Báo GD&TĐ. Xác định điều này, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông với Báo GD&TĐ, chỉ đạo các đơn vị tích cực nghiên cứu tìm hiểu các ấn phẩm của Báo GD&TĐ đồng thời tích cực viết tin bài về những hoạt động tích cực của ngành, đơn vị đăng tải trên báo ngành” - ông Nguyễn Minh Tường chia sẻ.

Trung Toàn (ghi)

Bình luận của bạn đọc