Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 29/12/2017 06:56

Truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Ngày 28/12/2017, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển – RED Communication (thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – VUSTA) phối hợp Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí (Cục Báo chí) tổ chức hội thảo “Truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông”.

Hội thảo nhằm khẳng định trách nhiệm truyền thông chính sách thuộc về chính cơ quan ban hành chính sách và chỉ có tổ chức thực hiện tốt thì chính sách mới đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng thuận của đối tượng chịu sự điều chỉnh và người dân;

Xác định rõ cách thức thực hiện, mô hình tổ chức bộ phận truyền thông chính sách trong quá trình soạn thảo và ban hành; Tham khảo một số mô hình hoạt động truyền thông ở các cơ quan quản lý nhà nước;

Thực trạng thực hiện Nghị định 09/2017/NĐ-CP việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước, kinh nghiệm xử lý một số sự kiện tại một số ngành đã có khủng hoảng truyền thông;

Những khó khăn và đề xuất giải pháp của những người làm báo khi tiếp cận chính sách và tổ chức truyền thông chính sách...

Tại Hội thảo, đại diện Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển – RED - cho rằng, khi thực hiện công tác truyền thông nhà nước, cần cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và có sự hợp tác với báo chí; tạo dựng không gian cho người dân tham gia, đưa ý kiến phản hồi; trách nhiệm giải trình của cơ quan ban hành phải được coi trọng, tuân thủ; tính chuyên nghiệp, đề cao lợi ích công, đạo đức công chức khi xử lý khủng hoảng truyền thông chính sách...

Tham dự, các đại biểu đã nêu lên nhiều vấn đề từ thực tiễn làm công tác truyền thông nhà nước để trao đổi giữa cơ quan quản lý báo chí và những người làm báo và truyền thông nhà nước.

Qua đó cho thấy, việc đào tạo kỹ năng truyền thông, phát ngôn cho cán bộ đang công tác trong cơ quan hành chính nhà nước, địa phương đang cần được thúc đẩy và sự hợp tác, hỗ trợ của các chuyên gia và những cán bộ có kinh nghiệm trong cơ quan quản lý báo chí và truyền thông.

Minh Phong