Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 12/1/2015 18:18

Trung ương Đảng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI - Ảnh: VGPHội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI - Ảnh: VGP

 Tại phiên họp đầu giờ chiều nay 12/1, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết sáng 12/1, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014.

Chiều cùng ngày, Hội nghị Trung ương 10 làm việc tại hội trường.

Đầu giờ chiều, dưới sự điều hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang điều hành phiên bế mạc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội XII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 trình Đại hội XII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XI.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10.

Hội nghị lần thứ 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12-1 tại Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị lần này, Trung ương Đảng tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp người được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện... đồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Ngoài ra, Trung ương Đảng đã cho ý kiến về việc tiếp tục xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, giới thiệu nguồn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bầu bổ sung 8 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo nld