TPHCM thành lập Trung tâm Báo chí

HÀ THÀNH - 07:29 21/03/2019
Ảnh: Laodong.vn Ảnh: Laodong.vn

Theo quyết định, Trung tâm Báo chí TPHCM có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông để các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân được phép tổ chức họp báo theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thực hiện chức năng đầu mối đề nghị lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm đến các cơ quan báo chí một cách công khai, minh bạch.

Trung tâm Báo chí cũng là nơi tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin từ các sở, ban, ngành, quận, huyện, các cơ quan có thẩm quyền khác để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan xuất bản, báo chí. Ngoài ra, Trung tâm Báo chí còn hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan xuất bản, báo chí, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật...

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, đây sẽ là trung tâm báo chí hiện đại nhất cả nước, phục vụ cho hoạt động của các cơ quan báo chí của thành phố và các báo, đài Trung ương thường trú trên địa bàn… Trung tâm Báo chí chính thức hoạt động vào ngày 30/4.

Hà Thành

Bình luận của bạn đọc