Bản in

Thời sự

Chủ Nhật, 11/3/2018 12:22

TPHCM sẽ tinh giản biên chế hơn 2.000 người mỗi năm

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

GD&TĐ - Theo Sở Nội vụ TPHCM, từ nay đến 2021, mỗi năm thành phố sẽ giảm từ 260-693 người làm việc trong đơn vị hành chính và giảm 1.800 người trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND thành phố báo cáo thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bổ sung lộ trình tinh giản biên chế của thành phố.

Cụ thể, từ nay đến năm 2021, TPHCM sẽ giảm từ 1,5-2% biên chế công chức và số lượng người làm việc được giao. 

Trong đó, biên chế công chức năm 2018 dự kiến là 11.210 người, đến năm 2019 giảm còn 10.950 người (giảm 693 người). Và từ 2019-2021, mỗi năm TPHCM giảm 260 người. Đến năm 2021 biên chế công chức dự kiến chỉ còn 10.430 người.

Đối với khối sự nghiệp, TPHCM sẽ đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp nhằm giảm số lượng người làm việc cho phù hợp với thực tế nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về giáo dục, y tế cho người dân thành phố.

Căn cứ số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp được Trung ương giao, UBND TPHCM sẽ trình HĐND thành phố giảm 1,5% số người. Theo đó, năm 2018 số lượng là 119.976 người, đến năm 2021 giảm còn 114.576 người. Bình quân mỗi năm thành phố sẽ giảm 1.800 người.

Cùng với đó, sẽ sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực. Sẽ cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả. Trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị đó phải tự đảm bảo toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu).

Cũng theo tờ trình, TPHCM sẽ thực hiện đánh giá, phân loại viên chức hàng năm để đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ tiêu về số lãnh đạo cấp phó. Việc sắp xếp lại, số cấp phó ở các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không bổ sung. 

Trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất, đơn vị phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại cấp phó. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.

Ngoài ra, sẽ chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc giao. Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm cho phù hợp.

Tờ trình của Sở Nội vụ cũng yêu cầu rà roát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Chinhphu.vn