Bản in

Thời sự

Thứ Sáu, 21/9/2018 18:36

Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểuThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

GD&TĐ - Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018.
 

Hội nghị là dịp nhìn lại tổng quan sự phát triển của Phong tràoToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như giải pháp khắc phục nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phong trào, góp phần xây dựng đời sống văn hóa xã hội ngày càng phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Phong trào TDĐKXDĐSVH rất quan trọng với đại bộ phận nhân dân, Đảng, Nhà nước, Bác Hồ luôn quan tâm đến việc xây dựng đời sống văn hóa. Làm tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa là chủ trương lớn của toàn dân đồng nghĩa với việc đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Sau 18 năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH, nhiều địa phương có các mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập và nhân rộng.

Trên cả nước đã có 1,2 triệu gương gương tốt, việc tốt; hơn 19 triệu gia đình được công nhận là “Gia đình văn hóa”; 69.000 làng, thôn, ấp, tổ dân phố văn hóa; gần 85.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. 

Nhận thức rõ ý nghĩa và hiệu quả của việc xây dựng đời sống văn hóa, năm 2000, Ban Chỉ đạo Trung ương đã xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH và nhận được sự đồng tình ủng hộ to lớn của đông đảo tầng lớp nhân dân. Từng gia đình, dòng tộc, các cơ quan, tổ chức văn hóa... đã thật sự vào cuộc và có những đóng góp không nhỏ. Phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, có tác dụng tích cực tan tỏa tới nhiều ngành, nhiều tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: Ban chỉ đạo Trung ương cần xây dựng, triển khai toàn diện phong trào TDĐKXDĐSVH một cách hiệu quả, thiết thực và trọng điểm; Nhân rộng các mô hình điển hình, các gương sáng người tốt việc tốt; Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan để phát huy tốt vai trò giám sát các hoạt động văn hóa tại các địa phương; Khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động văn hóa nhằm đẩy mạnh, phát triển văn hóa các vùng, miền; Các cấp ủy, chính quyền dành nguồn lực, thời gian hơn nữa cho việc phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH.

Hiền Anh

Tin tiêu điểm