Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 24/6/2015 21:05

Tổng kết 5 năm phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm lần thứ IV phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2011-2016 thiết thực và hiệu quả.
Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan: Tài Chính, Thông tin và Truyền thông, Lao động, Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tạo điều kiện để tổ chức Hội nghị và tuyên truyền về phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" của tập thể, cá nhân Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm việc với Bộ Nội vụ đề xuất các hình thức khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2011-2016 theo quy định hiện hành.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” do Hội Cựu chiến binh phát động và tổ chức thực hiện đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” đoàn kết, vượt khó, nêu cao nghĩa tình đồng đội; huy động nhiều nguồn lực giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo nhanh và bền vững (tỷ lệ hộ nghèo còn 3,7%, hộ cận nghèo 4,26%, hộ khá và giàu 53,3%).

Nguồn: Văn phòng Chính phủ