rssheader

25/10/2020

Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 - lần đầu tiên ứng dụng CNTT

Thạch Thảo - 20/03/2019, 16:24 GMT+07 | Thời sự
Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 - lần đầu tiên ứng dụng CNTT

Tổng điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011- 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021- 2030.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm nay sẽ tập trung vào các thông tin như: Tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật, tuổi kết hôn lần đầu, tình trạng lao động việc làm... Thông tin về nhà ở được điều tra có: Thực trạng về nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư... Những thông tin được điều tra lần này cũng bao gồm cả lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10- 14 tuổi, phụ nữ từ 15- 49 tuổi.  

Đối tượng điều tra trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bao gồm: Tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tính đến thời điểm điều tra), người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời gian quy định; các trường hợp chết của hộ dân cư đã xảy ra từ ngày 16/2/2018 đến hết ngày 31/3/2019; nhà ở của hộ dân cư.

Kết quả điều tra sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7/2019. Kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV/2019, kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý II/2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV/2020.

Được biết, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả tổng điều tra. Hai hình thức thu thập thông tin sẽ được áp dụng lần đầu trong tổng điều tra dân số, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin, sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm