Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 29/6/2015 23:15

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Con người của đổi mới

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Con người của đổi mới

Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã để lại những bài học hết sức sâu sắc, quý báu trong đó, nổi bật nhất là tư duy đổi mới

Sinh ra ở miền quê Đồng bằng Sông Hồng, thế nhưng hơn một nửa cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Nguyễn Văn Linh lại gắn bó máu thịt với cách mạng miền Nam, với Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM.

8 lần là người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã tạo điều kiện một cách linh hoạt, sáng tạo để TP.HCM đổi mới trong cách sản xuất kinh doanh, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn thời bấy giờ và trở thành tiền đề quan trọng cho những đổi mới về sau.

 
 

Theo VTV