Bản in

Thời sự

Thứ Năm, 10/1/2019 21:00

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Quân chính toàn quân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghịTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

GD&TĐ - Sáng 10/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.
 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Thứ trưởng Lê Hải An đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT tham dự hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; trong đó tập trung thực hiện tám nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; trình Bộ Chính trị ban hành Chiến lược Quốc phòng, Quân sự; Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược Bảo vệ Biên giới quốc gia.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc, không ngừng tiến bộ. 

Toàn quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, khẳng định phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, được nhân dân tin cậy, yêu mến.

Các cấp trong toàn quân đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, coi trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động, kiên quyết xử lý một số tổ chức, cá nhân sai phạm, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, tài sản của quân đội, được dư luận đồng tình.

Toàn quân đã thực hiện có hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác cả song phương và đa phương, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp, trở thành một trong những bộ phận quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sỹ toàn quân đã đạt được trong năm qua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và quốc tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016 - 2020; năm chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh sẽ được triển khai thực hiện sâu rộng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trước hết, phải thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh. Kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Lan Anh

Tin tiêu điểm