Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 16/1/2018 21:02

Phó Thủ tướng: Trịnh Đình Dũng:

TKV cần tái cơ cấu toàn diện, tập trung phát triển sản phẩm cốt lõi

Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghịPhó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị

GD&TĐ - Ghi nhận những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị TKV cần xác định rõ các ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm chính để tập trung phát triển; từ đó tái cơ cấu lại mô hình tổ chức, đầu tư, sản xuất, đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của TKV, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tập thể lãnh đạo, người lao động của TKV trong việc đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế mà TKV cần tập trung khắc phục có hiệu quả trong năm 2018 và trong thời gian tới như giảm thiểu tai nạn lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư, bảo vệ môi trường...

Theo Phó Thủ tướng, năm 2018 và các năm tới, TKV phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng Tập đoàn có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý.

Cùng với đó, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu than sản xuất trong nước cho các ngành kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tập đoàn cũng cần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, vừa bảo đảm lợi ích của chủ sở hữu, vừa bảo đảm lợi ích của người lao động và cộng đồng nhằm phát triển bền vững.

Tái cơ cấu toàn diện

Để thực hiện tốt các yêu cầu trên, Phó Thủ tướng đề nghị TKV cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của TKV

Theo đó trước hết, Tập đoàn tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

“Tập đoàn cần tập trung xác định rõ các ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm chính để tập trung phát triển; từ đó tái cơ cấu lại công ty mẹ, các công ty con, trọng tâm là cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên. Trên cơ sở đó, tập trung tái cấu trúc đầu tư, ưu tiên nguồn lực để phát triển sản xuất các sản phẩm có lợi thế, có sức cạnh tranh trên cơ sở đầu tư vốn, khoa học công nghệ, đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Cùng với đó, TKV phải tăng cường kiểm soát quá trình đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng; đẩy mạnh tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp để giảm chi phí nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Tập đoàn chủ động kiến nghị để hoàn thiện cơ chế quản lý, có các giải pháp sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý điều hành; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, quản lý chi phí, quản lý tài nguyên; nâng cao hiệu quả quản lý lao động gắn với việc bố trí lao động phù hợp và gắn với tăng thu nhập của người lao động; chú trọng đào tạo, đào tạo lại để phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các khâu, quy trình sản xuất; có giải pháp xử lý dứt điểm các đơn vị, các dự án đầu tư kém hiệu quả.

Đáp ứng đủ than cho nền kinh tế

Về sản xuất, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu TKV sớm đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, đặc biệt là đáp ứng đủ than theo cam kết của các hộ sản xuất (đặc biệt là các nhà máy điện), góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn ưu tiên nguồn lực, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án đình trệ, chậm tiến độ.

“TKV cần chủ động huy động nguồn lực, đầu tư đổi mới công nghệ để chế biến, chế biến sâu các loại khoáng sản như titan, đất hiếm, quặng sắt, cùng với đó là xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm huy động nguồn lực trong và ngoài nước để triển khai các dự án được giao”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình đầu tư, khai thác, chế biến than, khoáng sản; thực hiện các giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn lao động trong tất cả các khâu, các công đoạn sản xuất.

“Đây là vấn đề không thể chủ quan, đặc biệt với ngành khai thác than, khoáng sản khi điều kiện khai thác ngày càng khắc nghiệt. Ngay cả trong điều kiện có công nghệ tốt, thì vẫn là ngành rủi ro cao”, Phó Thủ tướng nói.

 

Tại hội nghị, đồng chí TGĐ Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã báo cáo kết quả đã đạt được trong năm 2017 vừa qua của ngành than và những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Báo cáo cho biết năm 2017 vừa qua là 1 năm Tập đoàn đã gặp không ít khó khăn, đặc biệt về vấn đề sản xuất và tiêu thụ, hơn nữa còn bị ảnh hưởng nhiều do vấn đề thời tiết diễn biến bất thường, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của công nhân, cán bộ toàn Tập đoàn cùng chung sức vượt qua, giữ ổn định sản xuất,việc làm thu nhập ổn định cho người lao động với kết quả đã đạt được cụ thể: Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 109,2 ngàn tỉ đồng, lợi nhuận đạt trên 2500 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 14 ngàn tỉ đồng, tiền lương thực lĩnh bình quân của người lao động Tập đoàn đạt 9,4 trđ/ng/tháng, trong đó khối sản xuất than đạt 9,95trđ/ng/tháng... 

Nhắc nhở lãnh đạo tập đoàn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Kế thừa lịch sử 185 năm khai thác và truyền thống hơn 80 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, TKV cần phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2017 và những năm trước đó để triển khai thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018”.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Minh Chuẩn bí thư đảng Uỷ, chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm của các bộ ngành và đặc biệt là sự chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tiếp thu để làm mục tiêu cho sự phát triển của ngành than trong thời gian tới.

Phuong Thoa (tổng hợp)