Bản in

Thời sự

Thứ Ba, 19/9/2017 07:27

“Tính công khai là thanh bảo kiếm chữa lành những vết thương”

“Tính công khai là thanh bảo kiếm chữa lành những vết thương”

GD&TĐ - “Một bộ phận không nhỏ” cán bộ suy thoái không còn là khái niệm chung chung trong văn bản mà đã được công khai trước công luận, được xác định địa chỉ rõ ràng. Điều này là một minh chứng cho quyết tâm chính trị, “nói và làm” của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  trước cán bộ, nhân dân.

Vừa qua, tại kỳ họp lần thứ 17, diễn ra từ ngày 13 đến 15/9/2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (UBKT TƯ) đã công bố vi phạm, kỷ luật, kiến nghị xem xét kỷ luật đối với một số tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo vi phạm khuyết điểm ở Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Nông , Sóc Trăng, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Cũng như kỳ họp lần thứ 16 và các kỳ họp trước đây, UBKT TƯ đã công khai kết luận sai phạm đối với các tổ chức Đảng và những cán bộ lãnh đạo vi phạm kỷ luật có liên quan. Qua đó UBKT TƯ đã kỷ luật, đề nghị xem xét kỷ luật đối với những cá nhân lãnh đạo sai phạm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. 

Hình thức và mức độ sai phạm của các tập thể, cá nhân nói trên tuy khác nhau, nhưng tựu trung lại nằm ở nguyên nhân cán bộ lãnh đạo thiếu gương mẫu, vi phạm quy chế dân chủ, vi phạm Những điều Đảng viên không được làm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm, thiếu trung thực, mang động cơ cá nhân, lợi ích nhóm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành... 

Sự đổi mới, quyết tâm chỉnh đốn Đảng trong những năm gần đây không còn kẻ hở cho cán bộ lãnh đạo sai phạm đổ lỗi cho tập thể, che giấu khuyết điểm hay “kiểm điểm nội bộ”, “hạ cánh an toàn” (kể cả những người đã nghỉ hưu; người đương chức viện lý do cáo ốm, cáo bệnh hay trốn ra nước ngoài).

Hẳn là cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước còn nhớ câu nói rất ấn tượng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (31/7/2017) vừa qua: “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”.

Nhân dân và những cán bộ, đảng viên tâm huyết rất tin tưởng và kỳ vọng vào “cái lò kỷ luật” nghiêm minh của Đảng.

Ai vi phạm, dù không muốn qua “cái lò” đó cũng không thể được, không ai có quyền đứng ngoài kỷ luật Đảng. Không có vùng cấm trong chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, không ai có thể đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” này. 

“Một bộ phận không nhỏ” cán bộ suy thoái không còn là khái niệm chung chung trong văn bản mà đã được công khai trước công luận, được xác định địa chỉ rõ ràng. Điều này là một minh chứng cho quyết tâm chính trị, “nói và làm” của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước cán bộ, nhân dân.

“Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ mẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản, phân công cơ quan nào làm, kết quả thế nào, bao giờ xong”. Lời phát biểu gan ruột này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mang tính chỉ đạo, thể hiện sự nhận định, đánh giá, vừa định hướng, hiệu triệu mạnh mẽ cho cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang được dư luận đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ.  

Lênin từng nói: “Tính công khai là thanh bảo kiếm chữa lành những vết thương”. Thông tin về kết luận sai phạm, quyết định kỷ luật, kiến nghị kỷ luật của UBKT TU đối với các tổ chức, cá nhân cán bộ lãnh đạo nói trên tạo nên sự đồng tình, ủng hộ rất lớn trong cán bộ, nhân dân. Kỷ luật Đảng càng nghiêm túc bao nhiêu, rõ ràng bao nhiêu thì càng tạo được lòng tin của dân đối với Đảng bấy nhiêu.

  Đó chính là sự hiện thực hóa quan điểm “quyết liệt, đồng bộ” trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.   Đó chính là hình thức “xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng” đối với cán bộ, đảng viên vi phạm để siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã chỉ đạo: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ban thường vụ cấp ủy các cấp chỉ đạo rà soát ngay đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận”.  

Phê bình và tự phê bình là vũ khí của Đảng. Niềm tin của nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố khi Đảng thường xuyên chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ của mình, đúng như Lê-nin từng nói: “Tính công khai là thanh bảo kiếm chữa lành những vết thương”.                                                                         

Lê Xuân Chiến

Tin tiêu điểm