Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 31/7/2019 15:25

Tìm kiếm giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Trường ĐH Văn Hiến tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 2/8 tớiHội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế” do Trường ĐH Văn Hiến tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 2/8 tới

GD&TĐ - Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã và đang là xu thế tất yếu trên thế giới, quá trình này tác động đến hầu hết các quốc gia trên tất cả lĩnh vực.

Không ngoại lệ, Việt Nam cũng đang trong quá trình hội nhập toàn diện trong mọi lĩnh vực của đời sống văn hóa xã hội, kinh tế trong khu vực và thế giới. Trong đó du lịch là một trong những ngành có vai trò quan trọng đặc biệt đóng góp vào sự thành công của quá trình hội nhập.

Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/1/2017 đã xác định phương hướng: “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác…”, và “Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của toàn xã hội, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất của nhà nước; tập trung nguồn lực quốc gia cho phát triển du lịch”.

 Sinh viên ngành du lịch trường đại học Văn  Hiến đang thực hành tại một khách sán 5 sao

Nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ của ngành “kinh tế mũi nhọn”, Trường Đại học Văn Hiến phối hợp với Vụ Đào tạo (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Hội thảo là cơ hội để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như cơ hội bổ sung, hoàn thiện các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, các giải pháp đào tạo, đổi mới chính sách đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng số hóa, tạo ra nhiều cơ hội cạnh tranh hơn cho các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ.

Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 bài viết tham gia Hội thảo của các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Sau khi cho phản biện, biên tập, Ban Tổ chức đã chọn 45 bài viết để đưa vào Kỷ yếu, do nhà xuất bản Đại học quốc gia ấn hành.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào thứ sáu, ngày 2/8 tới tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Anh Tú

Tin tiêu điểm