Thời sự

Tìm kiếm giải pháp công nghệ nông nghiệp tối ưu

TRẦN KHANH - 11:23 28/03/2018
Tìm kiếm giải pháp công nghệ nông nghiệp tối ưu

Chương trình Thách thức Công nghệ Nông Nghiệp vùng Mê Kông (MATCh) đang lựa chọn ứng viên chung cuộc cho năm 2018. Và mục đích của chương trình là tìm ra các giải pháp công nghệ nông nghiệp tốt nhất. Những “siêu phẩm” dành cho nông nghiệp này sẽ có mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Kông Mở rộng lần thứ 6.

Chương trình Thách thức Công nghệ Nông Nghiệp vùng Mê Kông (MATCh) cuối tháng 3/2018 vừa công bố 23 startup công nghệ nông nghiệp tham gia chung kết chương trình MATCh 2018; bao gồm 13 doanh nghiệp khởi nghiệp đến từ Cam-pu-chia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Mi-an-ma, Việt Nam và 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ nông nghiệp toàn cầu.

Với quy trình lựa chọn cạnh tranh, MATCh tìm kiếm giải pháp công nghệ nông nghiệp và các mô hình kinh doanh mới nhằm thay đổi ngành công nghiệp tại Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng theo hướng phát triển bền vững và bao trùm. Một trăm hai bẩy doanh nghiệp đăng kí tham dự. Ban giam khảo gồm các nhà đầu tư, chuyên gia nông nghiệp đã chọn ra các doanh nghiệp vào vòng chung kết. 

Các ứng cử viên vòng chung kết sẽ có cơ hội chia sẻ, học hỏi và hoàn thiện giải pháp công nghệ và mô hình kinh doanh của mình với các chuyên gia, các nhà đầu tư, và cố vấn. Họ sẽ tham dự khóa tập huấn để hoàn thiện mô hình kinh doanh và mở rộng kết nối.

Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông vào ngày 30-31 tháng 3.2018 và trình diễn giải pháp và công nghệ của mình. Các ứng viên được mời tham dự Cuộc thi Future Food Asia Award tổ chức vào ngày 23 tháng Năm/2018 tại Singapore.

MATCh là chương trình thúc đẩy khởi nghiệp đầu tiên dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ nông nghiệp tại Cam-pu-chia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Mi-an-ma và Việt Nam. Chương trình được tài trợ bởi chính phủ Australia và Ngân hàng phát triển châu Á, đồng tổ chức bởi Sáng kiến Hỗ trợ Khu vực Tư nhân vùng Mê Kông (MBI), Future Food Asia Award, và Chương trình Hỗ trợ Nông nghiệp Cốt lõi giai đoạn mở rộng (CASP).

Trần Khanh

Bình luận của bạn đọc