Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 17/10/2016 21:07

Thường vụ Quốc hội thống nhất tăng lương 7%

Cuối giờ chiều 17/10, phát biểu tại phiên họp thứ 4, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với dự kiến tăng mức lương 7%.

Thuong vu Quoc hoi thong nhat tang luong 7% - Anh 1

Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển phát biểu.

Trước đó, thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2016, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017 của Chính phủ, Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cơ bản thống nhất với dự toán chi NSNN 2017.

Trong đó, Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí với những giải pháp tiết kiệm tối đa chi thường xuyên, song để đảm bảo tính khả thi, đề nghị Chính phủ chỉ rõ tiết kiệm ở những lĩnh vực chi, khoản chi, mục chi nào. Một số ý kiến đề xuất cần mở rộng thêm việc áp dụng chế độ khoán xe công và một số lĩnh vực khác để tăng cường tiết kiệm, giảm áp lực chi tiêu công.

Về bố trí điều chỉnh tiền lương cơ sở, một số ý kiến cho rằng, đề xuất tăng mức lương cơ sở 7% là hợp lý. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tiền lương phải đi đôi với tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ lưu ý cần cơ cấu lại các khoản chi NSNN, có lộ trình thực hiện giảm dần chi thường xuyên trên tinh thần chi tiêu tiết kiệm; tập trung nguồn để bố trí tăng chi đầu tư phát triển hợp lý, tăng chi trả nợ trực tiếp của NSNN.

Việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công sẽ hướng tới mục tiêu giảm dần chi thường xuyên từ NSNN, tuy nhiên, dự toán năm 2017 chưa thể hiện rõ được điều này, đề nghị Chính phủ rà soát tính toán kỹ hơn và công bố công khai lộ trình cắt giảm hỗ trợ của NSNN cho các lĩnh vực sự nghiệp công đã được xã hội hóa.

Năm 2017 là năm đầu của thời kỳ trung hạn 2017-2020, chi đầu tư phát triển giai đoạn này phải được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN và nguyên tắc, tiêu chí bố trí vốn đầu tư đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành; đảm bảo nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu của NSTW không quá 30% tổng vốn đầu tư phát triển của NSTW trong năm theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ làm rõ thêm một số nội dung như: ảnh hưởng cân đối ngân sách Trung ương khi hụt thu từ dầu và xuất nhập khẩu; lưu ý Chính phủ nhấn mạnh nội dung không đề xuất các chính sách làm giảm thu ngân sách trong điều kiện khó khăn hiện nay

Về dự toán chi NSNN 2017, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát cơ cấu chi cho phù hợp; thống nhất mức tăng lương 7% là phù hợp với năng suất lao động hiện tại; cần làm rõ một số nội dung chi về giáo dục, y tế, …

Bên cạnh đó, làm rõ và có số liệu so sánh tỷ lệ phân chia khoản thu ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương sao cho phù hợp với Luật NSNN 2015; có sự so sánh bội chi giữa cách tính của Luật NSNN trước đây với Luật NSNN 2015,…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện các báo cáo, phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội để hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết để kịp trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Theo Hồng Vân
Hải Quan