Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 4/7/2018 20:00

“Thực hiện dân chủ phải đi cùng với tuân thủ pháp luật”

“Thực hiện dân chủ phải đi cùng với tuân thủ  pháp luật”

GD&TĐ - Sáng 4/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (sẽ gọi là Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp thảo luận về kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành thành viên…

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo về kết quả 3 năm triển khai Kết luận số 120-KL/TW, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có bài phát biểu, cho rằng cần làm rõ những mối quan tâm của người dân trong liên hệ với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 3 năm qua. Từ những thành quả phát triển kinh tế - xã hội tạo điều kiện tốt hơn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đến vấn đề xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, xử lý hiện tượng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, viên chức…

Trả lời cho những câu hỏi của Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai về vấn đề dân vận chính quyền, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, dân chủ cơ sở thì đầu tiên phải thực hiện ở các cấp chính quyền, phải thay đổi suy nghĩ “lâu nay nói dân vận thì chỉ có ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội làm”. Do vậy cần đánh giá sâu sắc hơn công tác dân vận chính quyền bởi quyền làm chủ của người dân đang nằm ở trong chính quyền.

Chính quyền phải công khai, minh bạch để người dân biết, tham gia. Yêu cầu này, theo Phó Thủ tướng, nhiều địa phương làm chưa tốt, “những thứ không cần lắm thì công khai và dán rất nhiều nhưng những thứ người dân cần thì lại không đầy đủ, cụ thể”. Chưa kể các cơ quan báo chí chưa được cơ quan Nhà nước cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để tuyên truyền, thông tin đến người dân.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vấn đề cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến để hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và công chức, viên chức, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nhũng nhiễu người dân.

“Thực hiện dân chủ phải đi cùng với tuân thủ pháp luật. Chúng ta tuyên truyền pháp luật về dân chủ cơ sở thì đầu tiên là tuyên truyền pháp luật nói chung để người dân biết làm cái gì đúng, cái gì sai. Dân chủ phải đi đôi với pháp luật, tuân thủ pháp luật” - Phó Thủ tướng nói.

Tán thành với ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị báo cáo cần khái quát, làm rõ hơn bối cảnh 3 năm qua đối với phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, đời sống nhân dân; đặc biệt là những vấn đề bức xúc được dư luận nhân dân quan tâm. Bởi đây là giải pháp quan trọng để Đảng, chính quyền thực hiện quy chế dân chủ gắn bó thực sự với nhân dân...

Đối với công tác thông tin tuyên truyền thông qua báo chí và mạng xã hội, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định đổi mới công tác sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho người dân có thể bày tỏ ý kiến, tạo đồng thuận cao hơn trong việc ban hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Liên quan đến phương hướng thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Báo cáo cần nêu bối cảnh khái quát trong những năm tiếp theo, thách thức và cơ hội trong việc thực hiện quy chế dân chủ. Trả lời được câu hỏi “điều gì sẽ tác động để quy chế dân chủ đi vào thực chất, có hiệu quả tốt hơn, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền”.

Lê Xuân

Tin tiêu điểm