Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 18/3/2017 07:07

Thúc đẩy đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn

Thúc đẩy đào tạo nghề  cho lao động nữ nông thôn

GD&TĐ - Thực tế hiện nay, số đông phụ nữ nông thôn đều mong muốn tìm cơ hội mưu sinh ngay tại chính quê nhà. Ly hương ra thành phố làm việc vẫn chỉ là giải pháp bất đắc dĩ. 

Để giải bài toán an sinh này đòi hỏi những giải pháp tổng thể, từ chú trọng đến bình đẳng giới, nâng cao nhận thức cộng đồng đến những chính sách cụ thể về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn ngay tại địa phương.

Hạn chế trong tiếp cận đào tạo nghề

Theo khảo sát gần đây từ Cơ quan Phụ nữ Liên Hiêp Quốc (UN Women) và Tổ chức Nông lương Liên Hiêp Quốc (FAO), hiện nay hơn 70% lao động LĐ nữ nông thôn ở Việt Nam không có khả năng tiếp cận đào tạo nghề do hạn chế về trình độ văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp...

Đánh giá về nguyên nhân, các chuyên gia cho rằng, một phần đáng kể do cách suy nghĩ của bố mẹ, con gái không cần học nhiều, vì vậy họ càng khó tìm việc làm. Nếp suy nghĩ bảo thủ này cũng khiến tỷ lệ phụ nữ nông thôn tiếp cận với chương trình đào tạo nghề thấp hơn so với nam giới... Những yếu tố về cơ cấu ngành nghề cũng góp phần làm gia tăng khoảng cách về lương theo giới ở Việt Nam, bởi phụ nữ chiếm số đông trong các ngành sản xuất mặt hàng xuất khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp khi kinh tế gặp khủng hoảng.

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh và sức ép của việc thu hẹp đất đai canh tác, không có nghề phụ đã khiến cho mức di cư từ nông thôn ra thành thị ngày càng tăng lên, dù chỉ là di cư tạm thời. Theo thống kê, LĐ nữ di cư ở Việt Nam có độ tuổi khá trẻ với hơn 60% phụ nữ có độ tuổi từ 15 đến 29; và 1/3 phụ nữ di cư lần đầu tiên khi còn ở độ tuổi 15 - 19. Hơn một nửa phụ nữ LĐ di cư đã có gia đình, chủ yếu là tại nơi xuất cư...

Điểm chú ý là phụ nữ LĐ di cư hầu như chưa được qua đào tạo nghề hay chuyên môn nghiệp vụ gì. Chỉ có dưới 10% được đào tạo ở bậc trung cấp, số còn lại mới chỉ tốt nghiệp phổ thông. Do đó, dạy nghề và tạo việc làm cho LĐ nữ nói chung và LĐ nữ nông thôn nói riêng là việc làm cấp thiết, nhằm bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Giải pháp đột phá

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, đào tạo nghề gắn với tư vấn nghề, góp phần tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập bền vững, xóa đói, giảm nghèo cho hội viên phụ nữ ở cơ sở; Quyết định 295/QĐ-TTg “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 - 2015; Quyết định 1956/QĐ-TTg “Đào tạo nghề cho LĐ nông thôn đến năm 2020”... tạo nền tảng pháp lý để giải quyết việc làm, đặc biệt cho LĐ nữ nông thôn.

Đối với những giải pháp về dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết, đổi mới công tác quản lý về giáo dục nghề nghiệp, được coi là một trong hai giải pháp đột phá của Bộ LĐ-TB&XH. Trong đó, tập trung xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; Rà soát, ban hành đầy đủ các chuẩn, định mức kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để quản lý và vận hành hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn; hoàn thiện, nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu quản lý thông qua việc chuẩn hóa cán bộ quản lý các cấp.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm; xã hội hóa công tác dạy nghề, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề cho người LĐ, nhất là LĐ nữ nông thôn lớn tuổi; Đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, nhất là sàn giao dịch việc làm, tổ chức thường xuyên phiên giao dịch việc làm lưu động đến các vùng nông thôn, tăng cơ hội tiếp cận thông tin việc làm phù hợp với trình độ và khả năng cho LĐ nữ.

Theo Chủ tịch LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, về dài hạn, cần lồng ghép chính sách vào chiến lược và quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn của địa phương, phát triển các hình thức dạy nghề đa dạng, linh hoạt, gắn với tạo việc làm cho LĐ nữ; Thúc đẩy tiếp cận bình đẳng giới... Mở rộng hợp tác quốc tế để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời mở ra nhiều cơ hội học tập, việc làm hơn nữa cho phụ nữ.

Anh Quang

Tin tiêu điểm