Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 5/6/2017 16:44

Thúc đẩy chương trình đào tạo nghề tiên tiến

Các chuyên gia dạy nghề Úc tìm hiểu thực tế các trường nghề tại Việt Nam

Các chuyên gia dạy nghề Úc tìm hiểu thực tế các trường nghề tại Việt Nam

GD&TĐ - Nhằm triển khai hiệu quả đào tạo thí điểm 12 bộ chương trình đào tạo nghề được chuyển giao từ Úc, vừa qua Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn cho giáo viên các trường tham gia đào tạo thí điểm 12 nghề đã được chuyển giao từ Úc.

Đào tạo đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động

Các chuyên gia đến từ Học viện Chisholm, Úc đã trực tiếp trao đổi các nội dung về tiêu chuẩn chất lượng của chính phủ Úc, các trình độ đào tạo của Úc, giảng dạy và sử dụng các gói đào tạo đã được chuyển giao, đánh giá sinh viên, thực hành an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, hồ sơ quản lý sinh viên...

Ông Rob Stowell, cố vấn Dự án cho biết: Kiểm định là khâu rất quan trọng đối với đào tạo nghề tại Úc. Bởi sản phẩm đào tạo của dạy nghề chính là nguồn lao động, trong khi chúng ta đang đòi hỏi phải có một nguồn lao động chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu kỹ năng nghề của thế giới. Do vậy, người lao động cần phải có các kỹ năng tốt, có thể hoạt động, làm việc trong môi trường mới, có sự thích nghi nhanh, chuyển đổi linh hoạt trong môi trường làm việc công nghiệp, hiện đại. Vì vậy, cần phải trang bị cho sinh viên không chỉ là kiến thức, mà phải trang bị cho sinh viên kiến thức mới, trên nền tảng công nghệ mới, hiện đại.

Tiêu chuẩn cuối cùng là phải đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động khi tham gia thị trường lao động. Qua kiểm tra 3 yêu cầu về giáo viên, trang thiết bị và an toàn lao động tại các trường lần này các trường đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên việc thể hiện các minh chứng trong công tác kiểm định của các trường, của giáo viên còn nhiều hạn chế. Nhưng sau khi được hướng dẫn, về cơ bản các trường, các giáo viên đã thực hiện và hoàn thành tương đối tốt. Ông Rob Stowell hy vọng trong thời gian còn lại các trường sẽ hoàn thiện được những yêu cầu đặt ra khi tham gia chương trình đào tạo của Úc theo tiêu chuẩn của Úc.

Thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của Úc

Đối với hoạt động đào tạo thí điểm của 12 nghề theo tiêu chuẩn Úc, TS Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề nhấn mạnh: Các chương trình đã được chuyển giao, phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn của Úc và các phần, nội dung đã được bổ sung phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Về công tác kiểm định chất lượng, yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc và khẩn trương theo tiêu chuẩn của Úc đã được phía Học viện Chisholm thông báo. Các tiêu chuẩn về máy móc, thiết bị; về an toàn lao động và đối với giáo viên phải đạt đúng theo tiêu chuẩn yêu cầu. Đồng thời các trường cũng phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuyển sinh đầu vào đạt chất lượng tốt để chất lượng đầu ra của sinh viên đạt tiêu chuẩn của Úc, được cấp bằng theo tiêu chuẩn Úc.

Cũng theo TS Nguyễn Hồng Minh: Hệ thống giáo dục nghề nghiệp đang trong giai đoạn đổi mới, nâng cao chất lượng và con đường để đi đến thành công là đào tạo phải gắn với việc làm, đáp ứng được yêu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, nó sẵn sàng nhấn chìm công nghệ lạc hậu và những lao động không có kỹ năng, kiến thức để tiếp cận tới công nghệ.

Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn lao động, là tiếp tục triển khai thực hiện chuyển giao, đào tạo theo các chương trình đào tạo quốc tế, của các quốc gia phát triển. Để tiếp cận nhanh hơn với quốc tế, mỗi trường, mỗi giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý phải tự mình phấn đấu, tự học tập, tự đào tạo để nâng cao trình độ, kiến thức kỹ năng phục vụ cho công việc.

Về đổi mới, tự chủ trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cho rằng, đó là tự chủ về nhiệm vụ, về kế hoạch và các hoạt động của nhà trường; Tự chủ về tổ chức, bộ máy, biên chế của trường và tự chủ về tài chính theo hướng dùng cơ chế đặt hàng theo chuẩn đầu ra của học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

Anh Quang

Tin tiêu điểm