Thư viện trường học được đề xuất trong dự án Luật Thư viện

MINH PHONG - 10:03 13/03/2019
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thư viện của Ủy ban cho thấy, thư viện trường học, nhất là thư viện tại các đại học, trường đại học, có vị trí quan trọng trong lưu trữ và truyền bá thông tin, giúp cho giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên tiếp cận nguồn thông tin để phục vụ hoạt động dạy - học; góp phần xây dựng tri thức, văn hóa đọc; phát triển trí tuệ, nhân cách, văn hóa cá nhân.

Thư viện trường học hiện nay chiếm số lượng rất lớn, mang tính đặc thù nhưng đa phần chỉ là một bộ phận của trường học, không có tư cách pháp nhân, hình thành khi thành lập cơ sở giáo dục. Thư viện đại học và thư viện các cấp học khác có sự khác nhau về quy mô tổ chức và tính chất hoạt động.

TTUB đề nghị nghiên cứu có quy định rõ hơn về mô hình, điều kiện hoạt động, trách nhiệm của Nhà nước và cơ quan chủ quản nhằm thúc đẩy thư viện trường học phát triển.

Bên cạnh thư viện trường học, Thường trực ủy ban cũng thẩm tra sơ bộ về thư viện Quốc gia Việt Nam; thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; thư viện cộng đồng.

 Ảnh minh họa

Riêng về thư viện số, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết: Hiện nay, xây dựng thư viện số hay kho tài nguyên số đang là xu hướng phát triển của thư viện hiện đại, đặc biệt khi thói quen và phương thức tiếp nhận thông tin của xã hội có rất nhiều thay đổi. Để phù hợp với xu thế chung, Dự thảo Luật đã có một số nội dung quy định về thư viện số.

Tuy nhiên, Dự thảo chưa quy định rõ về bản quyền trong thư viện số/số hóa tài liệu, về phát triển thư viện số và việc đầu tư phát triển thư viện số. Đây là những vấn đề vướng mắc trong việc phát triển thư viện số hiện nay. TTUB đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu, chỉnh sửa để tạo điều kiện cho thư viện số phát triển.

Về liên thông thư viện, đây là một nội dung quan trọng trong hoạt động thư viện. Sự phát triển của khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế sâu rộng đang tạo cơ hội, đòi hỏi phải liên thông thư viện để tận dụng và chia sẻ nguồn lực thông tin - thư viện phong phú.

Hiện nay, hoạt động liên thông giữa các thư viện ở nước ta còn ở phạm vi hẹp, chưa tận dụng được cơ sở dữ liệu chung để chia sẻ nguồn tài nguyên, gây lãng phí.

Tuy nhiên, Dự thảo Luật chưa làm rõ điều kiện liên thông; quyền và trách nhiệm của các thư viện, trách nhiệm của Nhà nước và việc thực hiện pháp luật về sở hữu trí tuệ trong liên thông thư viện.

TTUB đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể nhằm tạo hành lang pháp lý thúc đẩy hoạt động liên thông, phát huy giá trị nguồn tài nguyên thông tin, đầu tư ngân sách hiệu quả.

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc