Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 12/1/2015 18:43

Thủ tướng phê chuẩn Ủy viên UBND 2 tỉnh

GD&TĐ - Thủ tướng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai và tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Cụ thể, đối với tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Tài chính.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Văn Sơn, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh; ông Trần Tú Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Phi Quang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh; ông Lê Minh Đạo, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ