Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 24/10/2018 18:01

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải tìm ra động lực mới để phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải tìm ra động lực mới để phát triển

GD&TĐ - Đó là nhận định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tham gia phiên thảo luận tại tổ 6 gồm các đơn vị: Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định vào ngày 24/10.

Thủ tướng cho biết: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua là tương đối toàn diện và tốt đẹp. Đời sống của nhân dân và các thành phần xã hội được nâng lên từng bước. Chúng ta đã thắng lợi kép, không những tăng trưởng khá mà giá cả ổn định. Đồng Việt Nam giữ được ổn định như hiện nay cũng là thành công.

Về phương diện quốc gia, các cân đối lớn của nền kinh tế đều tốt hơn trước. Uy tín và khả năng chống chịu của chúng ta trước biến đổi của thế giới khá hơn.

Lương thực, năng lượng, ngân sách ngoại tệ đã đã đạt được nhiều kết quả. Quốc gia có 100 triệu dân, để quản trị được không phải là phải điều đơn giản. Tuy nhiên, chúng ta đã làm được, đó là sự cố gắng lớn. Uy tín của đất nước trên thế giới ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng chia sẻ, vừa rồi có đi bốn đợt đến các quốc gia lớn. Họ trân trọng Việt Nam vì mình nói là làm. Phần lớn đóng góp của chúng ta đều được chấp nhận. Từ đó cho thấy, chúng ta đã thích ứng quốc tế tốt hơn. Trí tuệ của Việt Nam, vị thế của đất nước và người dân được nâng lên trên trường quốc tế.

 Quốc hội thảo luận tại tổ ngày 24/10

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn những tồn tại, bất cập và đã được nêu trong báo cáo của Chính phủ trình bày trước Quốc hội. Thủ tướng chỉ ra những nguyên nhân nhưng đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện, đó là: Cần chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn và sắp xếp, xử lý những vấn đề còn bất cập trong quá trình điều hành. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Khẳng định kinh tế chúng ta vẫn luôn quan tâm, Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh: Tới đây chúng ta phải quan tâm hơn đến vấn đề xã hội.

Trong cơ chế thị trường, thế giới phẳng, cuộc cách mạng 4.0 sẽ có nhiều vấn đề mà chúng ta phải nắm bắt, xử lý để mang lại an toàn hơn cho người dân và mang lại hạnh phúc cho từng gia đình trên tinh thần phát triển bao trùm không để thành phần nào rớt lại trong cuộc sống.

Cùng với đó, chúng ta phải tìm ra động lực mới để phát triển tốt hơn. Phải tìm lối ra trong cuộc cách mạng công nghệ, tìm ra giá trị gia tăng mới trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời lưu ý cần tháo gỡ những hạn chế về thế chế và xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế nhà nước rất quan trọng, nhưng cũng phải quan tâm, tạo động lực cho kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân, xã hội hóa mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là phát triển doanh nghiệp bởi doanh nghiệp giải quyết việc làm, tăng ngân sách.

Thủ tướng cũng lưu ý: Phải sử dụng hiệu quả, hợp lý ngân sách, chống lãng phí, đừng có “mặc áo quá đầu”. Cần “liệu cơm gắp mắm”, chi tiêu cân đối, kể cả nợ công và một số chỉ tiêu khác của kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, phải chống lại tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm.

Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi người dân, mỗi tổ chức, đặc biệt là những người có trách nhiệm phải có khát vọng trong phát triển để đưa đất nước tiến lên. Đó phải là nguồn cảm hứng mạnh mẽ trong phát triển thì mới có thể đưa đất nước phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Dân tộc Việt Nam có 100 triệu dân, tất cả cùng một ý chí, quyết tâm làm giàu, quyết tâm phát triển, quyết tâm thực hiện kỷ cương phép nước thì dân tộc đó sẽ phát triển.

Minh Hải

Tin tiêu điểm