Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 18/1/2017 22:28

Thủ tướng kỷ luật 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Hai Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và Trần Thị Hà. Hai Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và Trần Thị Hà.

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thi hành kỷ luật 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Cụ thể, tại Quyết định 83/QĐ-TTg ngày 18/1/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Tại Quyết định 84/QĐ-TTg ngày 18/1/2017, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm