Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 12/12/2018 22:50

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Ảnh minh họaLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6. Ảnh minh họa

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 37 văn bản quy định chi tiết thi hành 9 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6; trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

9 luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật đặc xá (sửa đổi); Luật Công an nhân dân; Luật cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Trồng trọt; Luật chăn nuôi; Luật bảo vệ bí mật nhà nước. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các nghị định trình Chính phủ; ban hành các thông tư quy định chi tiết các nội dung được luật giao, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết không để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản. 

Định kỳ ngày 20 hàng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo cập nhật thông tin về tình hình, tiến độ soạn thảo, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ; cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ được xác định cụ thể tại Danh mục văn bản quy định chi tiết và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo.

Minh Phong

Tin tiêu điểm