Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 4/5/2019 10:43

Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh quy hoạch KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Cửa khẩu quốc tế Cầu TreoCửa khẩu quốc tế Cầu Treo

GD&TĐ - Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ vừa đông ý về chủ trương điều chỉnh tổng thế Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến năm 2025.

Trước đó, trên cơ sở báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến bộ ngành về chủ trương này.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình nghiên cứu lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng và tổ chức thẩm định theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng.

Căn cứ quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 và ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trên cơ sở báo cáo giải trình của UBND tỉnh Hà Tĩnh để đáp ứng với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với các chính sách phát triển kinh tế của các nước trong khu vực; đảm bảo các yêu cầu bảo tồn đa dạng sinh học, các yếu tố môi trường, phòng chống sạt lở đất; thu hút đầu tư phát triển, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm.

Mỹ Hoa