Bản in

Thời sự

Thứ Bảy, 4/11/2017 08:03

Thứ trưởng Bộ Nội vụ thông tin về sắp xếp tổ chức bộ máy

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường thông tin với báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường thông tin với báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017

GD&TĐ - Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đã thông tin về một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường – cho biết: Nghị quyết số: 18 ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung 6 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đó có ngành giao thông, vận tải, tài chính, tôn giáo, kế hoạch đầu tư.

Bộ Nội vụ được Thủ tướng giao nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ xây dựng chương trình hành động nghị quyết Trung ương này. Bộ Nội vụ sẽ căn cứ Nghị quyết số: 18 để triển khai thực hiện.

Theo đó, có những nội dung sẽ xem xét áp dụng làm này, có những nội dung nghiên cứu định hướng, làm thí điểm và có nội dung sẽ triển khai trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 1/11, bên lề kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi với báo chí về nội dung này. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân - cho biết: Vấn đề sẽ thực hiện ngay là sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các bộ ngành, địa phương. Rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các cơ quan bị chồng lấn, kể cả các đơn vị trực thuộc, để đảm bảo làm sao mỗi một cơ quan chuyên môn cấp tỉnh chỉ còn lại một đơn vị sự nghiệp công.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, về phương án, lộ trình sáp nhập: Bộ Nội vụ được Thủ tướng giao 2 chương trình hành động: Đó là thực hiện sắp xếp lại bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước; thứ hai là sắp xếp lại các đơn vị theo Nghị quyết Trung ương 6. Vấn đề này, Bộ Nội vụ sẽ bám vào nội dung Nghị quyết để xây dựng lộ trình các bước thực hiện.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng cho biết, về sáp nhập các bộ, chủ trương này thuộc đối tượng thứ 3 là “tiếp tục nghiên cứu”.

Minh Phong