Bản in

Thời sự

Thứ Tư, 26/7/2017 09:38

Thu hồi thẻ của nhà báo Tạp chí Dạy và Học ngày nay

Thu hồi thẻ của nhà báo Tạp chí Dạy và Học ngày nay

Bộ TT&TT vừa có quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Ngô Văn Hiền, công tác tại Tạp chí Dạy và Học ngày nay.

Theo quyết định, Bộ TT&TT yêu cầu thu hồi thẻ nhà báo của ông Ngô Văn Hiền (bút danh Quang Huy) được cập tại tạp chí Dạy và Học ngày nay, vì ông Ngô Văn Hiền đã bị cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật khiển trách hai lần liên tục trong 2 năm.

Đồng thời, yêu cầu Tổng biên tập Tạp chí Dạy và Học ngày nay có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Ngô Văn Hiền nộp về Bộ TT&TT trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định.

Theo Trần Thường
vietnamnet