Bản in

Thời sự

Thứ Hai, 27/3/2017 21:02

Thống nhất kinh phí hoạt động của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Thống nhất kinh phí hoạt động của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Cụ thể, Bộ Giao thông vận tải trao đổi, thống nhất với Bộ Tài chính về những nội dung liên quan đến kinh phí hoạt động của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, với Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về chế độ phụ cấp đặc thù đối với thuyền viên làm việc trên tàu tìm kiếm, cứu nạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đồng thời, thống nhất với UBND thành phố Đà Nẵng để xây dựng, thực hiện phương án di dời cơ sở hậu cần của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực II theo quy định.

Về việc bố trí nguồn vốn thực hiện dự án đóng tàu tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2189/VPCP-KTTH ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Tin tiêu điểm